1907 « 1981_Војводата Павле Наумов до Тополчанци, писмо

„… Многу арно знаете, браќа, дека во Тополчани нема Срби, нема Грци, нема Бугари. Ние сме Македонци! …“

Павле Наумов кичевски реонски војвода.

 

 

Извори: ДА ССИД – Фонд Министарства за спољне послове Краљевине Србије – Политичко-просветно одељење Ф. – 1, ред. бр. 9/1907; Документи, том I, 1981, Скопје, стр. 492

(како фототип зачувани се само преписи на писмото – преводи на српски јазик од тогашните српски агенти во Македонија и од српските весници)