1919.09.14_Костурско благотворително братство во Софија – Резолуција

Костурските иселеници како дел од македонското иселеништво во Бугарија, организирани во Костурско Благотворително Братство на општо Собрание донесуваат Резолуција со која меѓу другото бараат од разните македонски организации да се прифати автономната формула зад која стои целото македонско иселеништво – Автономна Македонија во нејзините земјописни и стопански граници и Македонија на Македонците!

Посочил: Poljakot od Makedonija