1915 » 1432_БАН, Јордан Иванов – посебен народ Македонци во 15 век

Во пишувано историско дело од Јордан Иванов кој е член на Бугарската Академија на Науките, Македонците се забележани како посебен народ во 1432 година.

Бугароманот Јордан Иванов, по потекло Македонец од Кратово, но типичен македонски национален своја кариера ја градел на основа на бугариската пропаганда против македонскиот народ. Така и стекнал место во Бугарската академија на науки (БАН).

Сепак, тој во една од своите книги, во 1915 година признава дека патеписецот Бертрандон де ла Брокиер во Средниот век, во 1432 година говори за посебен народ – Македонци.