2 thoughts on “Бугарска книга за македонскиот цар Самуил

  1. убаво би било да ги наведувате насловите на изворите
    јас би сакал да знам која е оваа книга и од кој автор, наместо само „бугарска“….
    инаку, секоја чест на трудот

    1. Можете да видите дека оваа објава е во одделот „со слика без посока“. Значи извадена е од некаде но таму немало посочување на изворот. Понатаму со натамошните истражувања кога ќе биде најден изворот се дополнува во насловот и се преместува во соодветниот оддел.
      Благодариме за поддршката!

Comments are closed.