1890+_Марин Дринов против грчкото присвојување на Македонците

Бугарскиот историчар, јазичар и државник Марин Дринов наведува причини за погрешноста на грчкото присвојување на древните Македонци.