1895_Атанас Шопов – ‘Од новата историја на Бугарите во Турција’, Пловдив, с77-78

Атанас Шопов за Коста Групче – „… Тој проповеда дека Македонците не се ни Срби, ни Бугари, туку целосно одделна славјанска народност … Групчев со лажно име се труди да ги протне своите лицемерни начела… Тој го прегрнал и го проповеда мнението дека Славјаните во Македонија се дотолку Бугари и Срби, колку што се и Руси, Чеси и Полјаци. Дека тие се Македонци, целосно одделна словенска народност. И тоа мнение не е сопственост на г. Групчев, туку е итро смислено од пропагандата на србизмот во Македонија за да полесно ја спроведат својата дејност …“