1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк

Дел од сенатскиот указ од 24 Снежник 1751 година со кој се дозволува преселба на Бугари, Македонци, Срби и Власи во Русија и создавање на нивни полкови.

Земено од: Петар Келпен. Хронологическиј указател материјалов длја истории инродцев европејској Росии. Санкт Петерсбург 1861

Молдавскo, Македонскo и Унгарско одело во полкот.

 

 

1752_Службен документ поврзан со македонскиот полк во царска Русија

 

1751.12.24 « 1830_Молба за преселување од Војводина во Русија

 

Првичен извор: Историја од Македонија

Види повеќе: МарПедиа