1903.02.28_The Courier, Linkoln, Nebraska

„… војските се подготвуваат да налеваат на југ наводно за да ги исправат грешките на Македонците и Албанците, но навистина да го воспостават побарувањето од Русија да владее со Босфорот и австриското (барање) на таква територија која може да се смета за неопходна за воспоставување на уште едно добро пристаниште на Јадранот и други предности далечински погледнато во тој правец …“