Category: Историја – 3Турско ропство

Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание

Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_Вториот вод од Ѓорчевата чета

Големото Македонско востание во 1903 година.

Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_К. П. Мисирков – ‘За Македонцките работи’, с71

Исечок од книгата каде Крсте Мисирков изнесува за тактичноста на македонските револуционери во македонската борба за независност „iаkо под бугарцkа масkа“. Нешто кое бугарската пропаганда сега сака да го искористи за создавање на метеж во поглед на изјаснувањето на македонските…