Оддел: Книжевност – Поезија

Михаил Сматракалев - Звезда (на Јане Сандански)
Posted in Книжевност - Поезија

Михаил Сматракалев – Звезда (на Јане Сандански)

Ракописните белешки се на Никола Ј. Вапцаров, пријател со Михаил Сматракалев.

1924_Песна 'Славни комити, все Македонци'
Posted in А5.1 Слика и посока Книжевност - Поезија

1924_Песна ‘Славни комити, все Македонци’

‘Бугарски народни песни от Македонија’ – собрал Панчо Михајлов, Софија, 1924 година.

Т'мен се облак зададе
Posted in Книжевност - Поезија

Т’мен се облак зададе

Македонска народна песна од Пиринскиот крај, посветена на големиот народен херој Никола Парапунов – организатор на македонската партизанска борба во Пиринско, против бугарската фашистичка власт. Т’мен се облак зададе од врв на Пирин планина Од врв на Пирин планина од…

Даскале, море Даскале - воденска народна песна
Posted in Книжевност - Поезија

Даскале, море Даскале – воденска народна песна