Оддел: 3.3 Само посока

Posted in 3.3 Само посока

1905_Димо Хаџи-Димов – Револуционерен лист, X 7 и 8

“Сѐ додека моето рамо ќе крепи пушка, Македонија ќе биде недостапна за бугарски офицер”. Гоце Делчев   Цитатот од Гоце е запишан од Димо Хаџи-Димов во „Револуционерен лист” наслов „Две теченија“, Х 7 и 8, 1905 Посочил: Слобода или Смрт