Оддел: 5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ
Posted in 5.1 Слика и посока

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

„… Месните Бугари и Куцовласти, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи ги нарекуваат така. Турците и Арнаутите не се кажуваат Македонци, но, запрашани од каде се, одговараат: од Македонија. Арнаутите од северниот и…

2021.11.04_Бугарски Хелсиншки Комитет - Во Бугарија е опасно да се изјасниш дека си Македонец
Posted in 5.1 Слика и посока

2021.11.04_Бугарски Хелсиншки Комитет – Во Бугарија е опасно да се изјасниш дека си Македонец

Претседателот на бугарскиот Хелсиншки комитет, Красимир Канев, вели во неговата земја е опасно човек да се изјасни дека е етнички Македонец. „Бугарија упорно одбива да ги спроведе одлуките на Судот во Стразбур и тоа е сериозен проблем. Бугарските судови не…

Posted in 5.1 Слика и посока

1944.04.01_Бугарска Служба на Државна Сигурност – (македонски дејства за независност), Серес

Во доверливо писмо од полицискиот команданат Ал. Ст. Ленчев до обласниот директор во градот Ксанти се предупредува за разни дејства со кои Македонците воделе борба за автономија/независност на Македонија. При тоа се напоменува дека Грците од таа област за да…

1100_Скилица и Зонара - 'Речник'
Posted in 5.1 Слика и посока

1100~_Скилица и Зонара – објаснувања за цар Самоил

Зошто бугарската историска наука пропушта да ги “прочита” пропратните објаснувања таму каде што цар Самоил се наведува како бугарски цар. На крајот од летописот од Скилица, летописецот кога зборува за Бугари мисли на 7 народи кои тогаш живееле во Бугарија:…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘

Весник „Свобода“, сечко, 1892 „… од сѐ се гледа дека работата не стои така: луѓето тука имаат други цели – да создадат нов книжевен македонски јазик. А дека тие не можеле да ја напишат ‘Лоза’ на тој јазик – тоа…

Posted in 5.1 Слика и посока

1904_Списание ‘Македонија’ (војвода Глигор Соколов)

Познатиот просрпски војвода Глигор Соколовиќ, величан од српската негаторска пропаганда, долго време бил член на врховистичката бугарска организација, која се залагала за припојување на Македонија кон Бугарија. Организација која на Глигор дури и му објавувала написи фалејќи го – како…

Posted in *Избор 18.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1943.05.18_Значки ‘Независна Македонија’ – бугарска окупациска забрана

Одлуката за забрана на значките за Независна Македонија пуштани од Илинденската организација во десетлетијата пред војната. „До г.г. кметови и раководители на полициски станици. Многумина од членовите на Организацијата ’Илинден‘ носат значки со две лица, на едната страна е напишано…

Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1903.02.01_Весник Право, год. II, бр. 40, с3

Не секогаш цензурата успева сѐ да отстрани. Така повремени пропуштени делови зборуваат за вистинските мотиви на македонските организации. Така во бугарскиот весник “Право” некој поединец Несторов ги изнел правите цели и мотиви за делувањето на ВМРО. Цели за кои бугарската…

Posted in 5.1 Слика и посока

1901.07.01_весник ‘Женски Глас’, бр.20, Софија

„… Таа го прочита повикот од бугарските и македонските женски друштва и напишаниот збор на г-ѓа Сакзова. Во тој збор, се даваше кратко но јасно оцртување на Македонија и нејзиното население, се искажуваше желбата на вистинските воини за македонското дело…

Posted in 5.1 Слика и посока

1871 « 1986_БАН, прибирање агитатори за бугаризација

„… Ме прими лесно, многу лесно, затоа што во тоа време бугарските националисти-револуционери се стремеа да побудат и закрепнат меѓу Македонците чувство на заедништво со Бугарите и со радост го пресретнуваа секое Македонче способно да стане агитатор на бугарската национална…

Posted in 5.1 Слика и посока

1900_Василъ Кѫнчовъ – ‘Македония, Етнографија и статистика’, София

„… Местните Бугари и Куцовласи, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи така ги нарекуваат. …“ Васил Кнчов бугарски егзархиски чиновник. Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 5.1 Слика и посока

1902.09.22_весник Право, II/31 (39), Софија

„… Внатрешната организација ќе му даде на секого до знаење дека работи за единството и независноста на Македонија како слободна држава на Балканскиот Полуостров. Таа организација давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на ниту една…

Posted in 5.1 Слика и посока

1899 « 1902_О.М и Б. – ’Поглед врз делатноста на бугарската егзархија‘, Лајпциг

„… На тој начин се одвраќа сиромашното население и се дава повод писатели како Шублие да зборуваат, дека Македонците ‘сѐ е спремно да се каже според нештата на кои се подложени, Бугарите, Србите, Романците, Хелените и дури и Македонците’ …“…

Posted in 5.1 Слика и посока

1954.06.30_Дино Т. Ќосев – ’Историја на македонското национално револуцинерно движење‘, Софија

„… Гоце за набрзо да стане водач на македонската селска револуција какво што во суштина било македонското револуционерно движење. … Гоце Делчев како македонски револуционер и водач на македонската буржоаско-демократска, селска револуција. … Гоце Делчев сознавал, дека, ‘турскиот владеачки систем’…

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов - ’Периодично списание‘, Средец
Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов – ’Периодично списание‘, Средец

„… во мирно време тој корпус составен од Срби, Македонци и Бугари … Додека пак за зборот Македонија и другите произведени зборови од него, да се забележи дека тој збор е туѓ и сега влегува во употреба меѓу населението и…