Оддел: 7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

1924.10.12_Периодичен работнички весник 'Оковани радник', с4
Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1924.10.12_Периодичен работнички весник ‘Оковани радник’, с4

Петар Чаулев, член на Централиниот комитет на ВМРО, упатил апел до гласилата во листопад 1924 година за да ја запознае светската јавност со невидените злосторства на бугарската Влада на Александар Цанков вpз Македонците кои што се залагале и бореле за…

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13
Posted in 7.1 Слика и посока

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

Изворен документ со кој на Македонците им се дозволило да учат на мајчин македонски јазик во училиште во Горно Крчиште – Народна Република Албанија. Превод на документот: Смрт на фашизмот – Слобода на народот Народна Република Албанија Министерство за образование…

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо
Posted in 26 Југославија Социјализам 7.1 Слика и посока

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо

Македонската борба за независна државност во текот на целото постоење на Југославија била поврзана и поддржувана од националните движења на југословенските народи кои биле со слични цели.   „… НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ под раководство на судијата…

1918.12.05_Србобран, с4,
Posted in 7.1 Слика и посока

1918.12.05_Србобран, с4

Го запрашав: Па добро, дали сте вие Бугари? – ми одговорија: ‚Не сме, НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ‘. Известувачот за весникот „Србобран“ вели дека тројцата Македонци служеле во бугарската армија и како такви биле заробени од српската војска. „… – Пред мене…

1903.03.23_Političen list - Slovenec, Ljubljana
Posted in 7.1 Слика и посока

1903.03.23_Političen list – Slovenec, Ljubljana

„… ‘Албум за Македонија и животот во неа’ на 1.500 страници имаат намера да издадат руските писатели. Ќе учествуваат и Лав Толстој и Максим Горки. Се смета дека со тоа македонските маченици ќе добијат 20.000 рубли. Исто така во полза…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1924 « 2006_Павле Блажарић – ‘Мемоари’

Како Македонците на мајорот (подоцна полковник) Павле Блажариќ му го истакнувале своето македонско народносно чувство. „… – Немци питају дечака: “Шта си ти, Србин или Бугарин?” Дечко се осврте, виде мене, па рече: “Ја сам Македонац!” Немци се насмејаше. “Видиш,…

Posted in 7.1 Слика и посока

1996_Држава – Црква, бр61-62, Београд (за грчкиот Фанариотизам)

ЗЛОСТОРНИШТВОТО НА ФАНАРИОТИЗМОТ Делот од грчкото православно свештенство кои се познати како Фанариоти биле во сојуз со Турците и им правеле штета на сите ослободителни национални движења на Балканот. Како што стои во написот од сликата кое не е пошироко…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1331 – 1346 « 1905_Љ. Стојановић – ‘Стари српски записи и натписи’. Књига III, с41, Београд – (македонски цар Стефан Душан)

Во дури 4 постоечки преписи на Душановиот законик (раванички, карловечки, загребски и софиски), царот Душан е опишан као “македонски цар Стефан Душан” (пример во софискиот се вели “Благовјернаго и христољубиваго македонскаго цара Стефана србскаго, блгарскаго, угарскаго…” Македонското име и во…

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in 7.1 Слика и посока

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена…

Posted in 7.1 Слика и посока

2012.09.06_Igor Despot – ‘The Balkan wars in the eyes of the warring parties’

„… The reason they were generally considered to be Bulgarians lay only in the more efficient Bulgarian propaganda. …“ Igor Despot was born in Zagreb. He graduated from the faculty of humanities and social science of the University of Zagreb…

Posted in *Избор 22 Ромејско Царство 7.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград

„… Панта Кондиќ родум од Прилеп, бивш ученик на солунската бугарска гимназија во VII одделение, со молба да се испрати во Србија за таму да го продолжи учењето. Рече дека сега во Коложег со уште 18 ученици е исклучен од…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1888_Љубомир Миљковић – ’Отаџбина – бугарске школе у Македонији‘

„… Најпосле има уште една појава која не може да се испушти од очи. Тоа е стремежот на Македонците да си останат свои на своето… И оваа стремеж почна да се буди, особено поради спротивставеноста меѓу бугарскиот и македонскиот говор…

Posted in 7.1 Слика и посока

1929_Скопско Научно Друштво – ’Гласник‘, Скопље

„… Јас и самите Македонски Словени ги испитував како го нарекуваат својот јазик. Секаде добивав како одговор ‘македонски’. Истиот тој назив го употребуваат и Цинцарите кога зборуваат со македонскотo српско-хрватско наречје. Не сум добил ‘бугарски’ ни во Прилеп од луѓето…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1930+ « 2000_Hrvoje Magazinović – ‘Kroz jedno mučno stoljeće’, Split

Хрвоје Магазиновиќ, пред Втора Светска војна во 1930-тите прашал еден Македонец – зошто се определил за комунистите. Македонецот одговорил: „… Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја…