Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

1774_Christopherus Cellarius - 'The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epirus'
Posted in 9.1 Слика и посока

1774_Christopherus Cellarius – ‘The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epirus’

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry – Biblical Maps

Збирка на земјописни карти изработени според напишаното во Библијата. Од сите книги и податоци Библијата е најтешко остварливо за да биде лажирана (фалсификувана). Покрај светотаинската причина, за тоа што Светото Писмо е заштитено од самиот Бог, гледано и од човечка…

1941_Max Vasmer - 'Die Slaven in Griechenland'.jpg
Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1941_Max Vasmer – ‘Die Slaven in Griechenland’

Избројување на земјописните славјански местоименувања во денешна Грција кои до времето на пишување на книгата преку изведбата на хеленизација биле заменети со грчки имиња.   Измена на имињата според области Според продолжено истражување извршено помеѓу 1913 до 1996 година од…

1817_Schreibers Erben - The Turkish Empire in Europe, Leipzig
Posted in 9.1 Слика и посока

1817_Schreibers Erben – The Turkish Empire in Europe, Leipzig

Германска земјописна карта каде што Македонија е нацртана и во легендата наведена како одделна земја. Mo. Moldova B. Bessarabia W. Wallachia R Romania B Bulgaria Ма. Macedonia T. Thessaly L. Livadien M Morea A. Albania S Serbia Bo Bosnia  …

1125 — 1154_Al Idrizi - 'Nuzhat al-Mushataq fi ikhtiraq al-afaq'
Posted in 20.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1125 — 1154_Al Idrizi – ‘Nuzhat al-Mushataq fi ikhtiraq al-afaq’

Според оваа арапска земојописна карта во Македонија спаѓа и добар дел од денешните јужна Србија, западна Бугарија и северна Грција. „А што се однесува на планината „Макадунија“ (таа е планина која се простира од Лариса со правец од југ кон…

1100+_Rouben Galichian - The Matenadaran Archive, Yerevan
Posted in 9.1 Слика и посока

1100+_Rouben Galichian – The Matenadaran Archive, Yerevan

На земјописната карта, Македонија јасно се гледа под Европа. На картата ги нема другите македонските соседи, со исклучок на Албанија која пак е дадена во Азија. Посочил: Македонија на Македонците

1916.01.01 - 1919_George Soteriadis, University of Athens
Posted in 9.1 Слика и посока

1916.01.01 « 1919_George Soteriadis, University of Athens

Грчки респективен автор потврдува силно присуство на Македонски Славјани во Беломорска Македонија разликувајќи ги од Бугарите. Извор: Achilles Delta

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа

Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција најмалку два пати во минатото скоро целосно било претопено. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време на албанското распространување од 17-19 век.

1828_Aaron Jr. Arrowsmith - ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London
Posted in 9.1 Слика и посока

1828_Aaron Jr. Arrowsmith – ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London

„… Македонија во времето на создавање на картата на север ги вклучува Качаник, Скопје, Куманово, на исток – Ќустендил, Дупница, Неврокоп (денес Гоце Делчев), Драма. На запад до Ресен, на југ до Платамона. …“   Извор: Збирка David Rumsey

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.   Извор: Збирка David Rumsey

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London
Posted in 9.1 Слика и посока

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London

Ако древна Македонија била дел од Грција тогаш воопшто немало да биде претставувана одвоено на посебна карта со земјите со кои имала поблиски врски отколку со Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1865_A.J. Johnson - ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)
Posted in 9.1 Слика и посока

1865_A.J. Johnson – ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)

Американска карта за Австрија, Турција, Унгарија и Македонија. И во описот на картата Македонија е наброена покрај другите земји.   Извор: Збирка David Rumsey

1900_Larousse - ’Presqu'ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)
Posted in 9.1 Слика и посока

1900_Larousse – ’Presqu’ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)

Почеток на 20 век. Многу местоименувања со денешните македонски називи, меѓу кои и во Беломорска Македонија (Кожани, Воден, Драма, Острово). Грција на југ под Олимп.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York
Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник… Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.   Извор: Збирка David Rumsey