Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

1605_Giacomo Luccari (Jakov Lukarević) - 'Copioso Ristretto Degli Annali Di Ravsa. Libri Qvattro', Venetia (Antonio Leonardi)
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1605_Giacomo Luccari (Jakov Lukarević) – ‘Copioso Ristretto Degli Annali Di Ravsa. Libri Qvattro’, Venetia (Antonio Leonardi)

Почеток на 17 век, Македонците наброени одделно како народ напоредно со другите народи: Бугари, Грци, Унгарци, Турци, Македонци, Татари, …

1903.02.28_The New York Times - Ferdinand against Macedonians
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.02.28_The New York Times – Ferdinand against Macedonians

И во овој напис се зборува за бугарското делување против македонската национална борба. Во оваа статија се истакнува дека делувањето на бугарскиот цар Фердинанд против македонските комитети го довело во опасност, така што морало да излезат со соопштенија за поддршка…

1903.02.25_The New York Times - The Macedonian settlement
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.02.25_The New York Times – The Macedonian settlement

МАКЕДОНСКОТО РАЗРЕШЕНИЕ Во долниот дел од статијата се вели дека доколку Турците повторно би ги изиграле договорените реформи за заштита на христијанското население, тоа во Македонија ќе доведе до автономија иста онаква каква што добиле другите балкански држави кои се…

1903.03.24_The New York Times - Captured on Macedonian frontier
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.03.24_The New York Times – Captured on Macedonian frontier

Од повеќе новинарски извештаи може да се заклучи дека за време на турското владеење бугарската власт не само што не ги помагала македонските револуционери, туку многу често ги ловела, во некои случаи и ги предавала на турската власт.   „……

1901.08.18_The New York Times - Macedonian moderates prevail
Posted in 11.1 Слика и посока

1901.08.18_The New York Times – Macedonian moderates prevail

Новинарската вест не прави разлика, известува за конгресот на софиското врховистичко ВМРО сметајќи го за македонско, всушност како што често пред јавноста и се претставувале. На конгресот наводно превладале умерените така што била донесена одлука за делување со користење на…

1901.08.15_The New York Times - Macedonian Committeemen Acquitted
Posted in 11.1 Слика и посока

1901.08.15_The New York Times – Macedonian Committeemen Acquitted

Македонскиот Комитаџија Ослободен (од обвинение н.з.) Борис Сарафов од бугарската власт бил поставен за Претседател на врховистичкиот комитет. После убедувања од разни македонски родољуби тој ќе премине на македонска страна. Како последица на тоа ќе биде сменет од претседателската должност….

1901.09.21_The New York Times - The Macedonian agitation
Posted in 11.1 Слика и посока

1901.09.21_The New York Times – The Macedonian agitation

МАКЕДОНСКА АГИТАЦИЈА Статијата зборува за грчко-романското сојузништво како што вели за самоодбрана од криминалните дејства на тајните комитети во Македонија чии претставници биле на прием во Софија. Иако непосредно не се споменуваат Македонци сепак посредно може да се заклучи: во…

1901.10.18_The New York Times - Albanian massacre
Posted in 11.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1901.10.18_The New York Times – Albanian massacre

Во првиот дел новинарската вест известува за хроничната анархија во Македонија пред сѐ поради злосторничкото делување на Албанците кон христијанското население кое го нарекува беззаконие полошо дури и од она на Курдите во однос на Ерменците. Во вториот дел известува…

1903.08.11_The New York Times - Christians in Turkey
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.08.11_The New York Times – Christians in Turkey

„… Македонците претежно народ од земјоделци и работници не бараат независност туку автономија – право да се управуваат себе си да имаат глас во нивното сопствено владеење. …“ Посочила: DragonGirl

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4
Posted in 11.1 Слика и посока

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4

Султанот Абдул Хамид извршил голем број на убиста при што „… Бугари, Румелијци, Црногорци, Срби, Македонци, Грци, Албанци Христијани и Ерменци сите ја почувствувале жештината на Абдул Хамидовата страст за крв …“ Посочила: DragonGirl

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12

Учество на повеќе националности во прославата на Божик во Домот на Доселениците. Меѓу кои се споменуваат и Македонците. „… Претставници на националности кои присуствува беа Романци, Македонци, Срби, Грци, Руси, Бугари, Црногорци и Албанци. …“ Посочила: DragonGirl

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12

Во новинарскиот напис се навестува доаѓање на поголем број доселеници од Русија и балканските држави. „… Тие ќе бидат најмногу Руси, Срби, Хрвати, Македонци, Словаци и Грци …“   Посочила: DragonGirl

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш…

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3
Posted in 11.1 Слика и посока

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

Меѓу другите покана и за Македонците да присуствуваа на црковната служба организирана во романска православна црква. „… Беше објавено дека Романците, Македонците, Грците, Бугарите и Србите се поканети да присуствуваат …“   Посочила: DragonGirl

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална…