Оддел: 11.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ШТАМПА со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1903+_Сликовница - Крушевското знаме
Posted in 11.2 Само слика

1903+_Сликовница – Крушевското знаме

1900~_Македонски бомбаши
Posted in 11.2 Само слика

1900~_Македонски бомбаши

МАКЕДОНСКИ ФРЛАЧИ НА БОМБИ. Краток опис: Македонските востаници кои се борат со турските војски како најделотворно оружје користеле рачни бомби. Опишан е составот на бомбите и начинот на кој се палеле непосредно пред фрлањето. Ова оружје посебно било делотворно во…

1941-1945.08.30_Daily News, West Leederville (J. S. Marian)
Posted in 11.2 Само слика

1941-1945.08.30_Daily News, West Leederville (J. S. Marian)

Новинската вест зборува за присилната хеленизација врз Македонците кои се нашле во грчкиот дел од Македонија. На крајот се наведува дека од извештаите од Титовите партизани се дознава дека народот се борел за слободна и обединета Македонија.

1903.09.06_Сликовница 'Soleil du Dimanche'
Posted in 11.2 Само слика

1903.09.06_Сликовница ‘Soleil du Dimanche’

„…  Македонија во оган: турските трупи во Битола го гаснат огнот од бомбите на Македонските револуционери …“

1900+_Поп Тома Николов - Целите на Македонците
Posted in *Избор 11.2 Само слика

1900+_Поп Тома Николов – Целите на Македонците

За англиски новинар свештеникот Тома Николов зборува за погрешните ставови кои ги имале Турците и добар дел од европската јавност дека Македонците се бореле за припојување кон Бугарија. Целите на борбата биле Македонија на Македонците, а не за Велика Бугарија….

Posted in 11.2 Само слика

1900+.03.31_London Times – New York Times – Novoe Vremya

Статија насловена „Русија нема да има помогне на Македонците“ пренесува званичен руски став дека независно од агитацијата од македонските патриоти Русија нема да биде навлечена да се замеша во политичките состојби во Македонија.

Posted in 11.2 Само слика

1954+_What is in a language

Весникот известува за југословенско-бугарските дипломатски спорови околу македонскиот јазик и за постоењето на негирани македонски малцинства во Бугарија и Грција.

Posted in 11.2 Само слика

1900-_Новинарска статија за 1850_Edmund Spencer – ‘Travels in European Turkey’

Posted in 11.2 Само слика

1920~_Todor Alexandroff, le chef des revolutionaires Macedoniens

Во оваа статија како и во целата светската јавност Тодор Александров бил сметан како што и се претставувал за македонски водач кој се бори за ослободување на македонскиот народ. Надворешното произнесување под притисок на стремежите на македонскиот народ не било…

Posted in 11.2 Само слика

1930+_Took part in war

Многу од старите МАКЕДОНЦИ од Медисон учествувале во револуционерната борба за ослободување на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД. Денес МАКЕДОНИЈА Е ПОДЕЛЕНА од три балкански држави чии влади се фашистички или полуфашистички под чија власт пати народот во Македонија. Дури и МАКЕДОНЦИТЕ во…

Posted in 11.2 Само слика

1918_Македонци во фолклорна облека

Слика од светската штампа под која стои: „Македонци во фолклорна облека“. И покрај силната политичка негаторска пропаганда од нашите соседи која се одразувала на односот на светската штампа кон Македонците, големата присутност на употребата на зборот Македонци укажува за националната…

Posted in 11.2 Само слика

1904_Македонски јазик во американска штампа

Вишанов од Македонија кој ќе раскажува некои македонски необичности и ќе пее на македонски и бугарски јазик.

Posted in 11.2 Само слика

1900+_An appeal to civilization

„Херојските напори на Македонците за себе си да се ослободат од турската суровост.“ Една цртежна слика од светската штампа со наслов: „Повик до цивилизацијата“ каде што е претставен турски војник како ја измачува Македонија претставена како девојка која повикува за…

Posted in 11.2 Само слика

1906.04.17_Bulgarian outrages – Macedonian incinerated

Пробугарските врховисти ги напаѓаат Македонците. Запалиле жива жена и нејзините две мали деца затоа што му дале гостопримството на Јане Сандански.

Posted in 11.2 Само слика

1912.11.27_Bernard Partridge – ‘Macedonia, Freedom at last’ (drawing)

Македонија конечно слободна! Ослободувањето на Македонија од тиранијата на Турците, конечно е постигнато. Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ.