Оддел: 13 Македонски сведоштва

Историски изјави на македонските дејци во прилог на македонската самобитност.

Posted in *Избор 13 Македонски сведоштва 3.2 Само слика

1924_Крсте Петков Мисирков – Македонецот

„… Мислата ми е за денационализацијата на Македонците во “Јужна Србија”, за нивното посрбување. Тоа прашање е од значење и за нас, македонците, и за србите, и за вас, Бугарите и за европската дипломатија и општествено мнение. …“

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

1871.02.16_Димитар Македонски – По македонското прашање

Македонците не се изгубиле од лицето на Земјата, како што некои си дозволуваат да велат, зашто, колку што знаеме ние, тие не згрешиле некогаш, па да зине земјата и да ги голтне. Д. В. Македонски, По македонски в’прос, “Македонија”,В, 7,…

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Коста Шахов (1888.11.11)

Нашата татковина Македонија си има историја за своето минато, каде што се гледа нејзината моќ, величина, како и нејзиното политичко потчинување под власта на тогаш моќната Турска империја. … Денес, секој Македонец, кога го спомнува Александар Македонски, вели: Ние сме…

Posted in 13 Македонски сведоштва

-Крушевчани – Сведоштва за Илинденското Востание

Posted in 13 Македонски сведоштва

Димитрија Чуповски

• 1914.11.20 •   • • • Во името на правото, во името на историјата, во името на практичноста, Ве молиме Вас, браќа, да ја прифатите следнава информација: Македонија е населена со хомогено православно население, кое има сопствена историја, свој…

Марко Цепенков
Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Марко Цепенков

За тој расипан град се прикажува, оти е прајен од Александра, царо Маќедонцки. При се што врви Црна низ Градиштето, коа бил здрав градо имало едно јако кале и за во калето вода имало донесено од баеги далеку. (предание за…

Ефтим Гашев
Posted in 13 Македонски сведоштва

Ефтим Гашев

Нема заедничка историја и заеднички јазик меѓу два одделни народа, кога едниот е окупатор над другиот Ефтим Гашев

Димитар Благоев (1917 говор во бугарското Собрание)
Posted in 13 Македонски сведоштва

Димитар Благоев (1917 говор во бугарското Собрание)

„… Јас сум родум од Загоричане, но меѓу другото не сум Бугарин, јас сум Македонец, македонски Славјанин! И како таков, ако сакате да знаете, јас сум за Македонија како словенска земја, која ќе има сопствено управување. …“ Димитар Благоев, Македонец,…

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Nikola Karev, (1903.05.08)

Јас сум Македонец непосреден потомок на Александар и древните Македонци!  

Posted in 13 Македонски сведоштва

Методија Андонов Ченто

Македонија е создадена од крвта на сопствениот народ и никако поинаку и затоа Македонија е само на Македонците.

Posted in 13 Македонски сведоштва

Даме Груев

Posted in 13 Македонски сведоштва 26 Југославија Социјализам

Пандо Џиков – Џиката

Posted in 13 Македонски сведоштва 26 Југославија Социјализам

Лазо Ангеловски (1945+)

Заветот на Лазо Ангеловски – македонски национал-револуционер од Беломорска Македонија.

Блаже Конески
Posted in 13 Македонски сведоштва

Блаже Конески

Јас откако сум свесен за себе си, јас се сметам за Македонец.

Posted in 13 Македонски сведоштва

Тодор Александров