Оддел: 13 Македонски сведоштва

Историски изјави на македонските дејци во прилог на македонската самобитност.

Posted in 13 Македонски сведоштва

Гоце Делчев

• 1894 Гоце кон Даме • Дали може да има друго место за еден Македонец освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија?… Треба да се просвети и организира…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Петар Поп Арсов

Крсте Петков Мисирков
Posted in 13 Македонски сведоштва

Крсте Петков Мисирков

• 1923 списание ‘Пирин’, статија ‘Македонска Култура’, Софија •   • Македонска култура, “Миръ”, XXX, 7155, 19.IV.1924, 1. • Еден цитат од Крсте Петков Мисирков за македонската национална култура и свест и за посебноста на македонската земја. “Велам, за среќа, има…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Михаил Сматракалев (1910-1998)

На забелешките на неговите противници дека многумина револуционери велеле дека се Бугари, Сматракалев ќе одговорил: Претставете си една картонска кутија на која пишува ’Бугарин‘, а што има во кутијата не ве интересира. Ние, за разлика од вас, го фрламе картонот…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Кераца Висулчева

Posted in 13 Македонски сведоштва

Никола Вапцаров

Во  ‘Реферат’ (1938) кој ќе го напише по повод основањето на кружокот, Вапцаров ќе истакне: “ На нас, како Македонци кои пишуваат, ни е неопходна една правична емоционална сила, што ќе ни ја раздвижи крвта, ќе ни раздвижи многу претопени…

Posted in 13 Македонски сведоштва

-Привремен централен комитет на македонските културно-просветни друштва во Бугарија, Политички извештај – Работничко дело, (1950.05.13)

На 13 мај 1950 година, бугарскиот весник „Работничко дело“ го донесува „Политичкиот извешатај на Привремениот централен комитет на македонските културно – просветни друштва во Бугарија“ – всушност резиме од извештајот на Христо Калајџиев пред општата конференција, одржана на 20, 21…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Теодосиј Гологанов, Митрополит, (1891.06.20)

Ние Македонците немаме толку мака од Турците колку од Грците, Бугарите и Србите кои сакаат да ја распарчат Македонија … Егзархијата во Македонија ја врши најмизерната задача, го одзема името на нашиот народ, јазикот … Македонци-духовници, кренете се против Патријаршијата…

Posted in 13 Македонски сведоштва

-Macedonian Provisional Government (1881.03.23)

Our dear Macedonia, our dear homeland is calling: You, who are my faithful children; you, who like Aristotle and Alexander the Great, are my heirs; you, in whose veins Macedonian blood flows, do not leave me to die, help me….

Posted in 13 Македонски сведоштва

Dimitrija Chupovski (1913)

During the whole 30 years of its existence as a state, Bulgaria has carried out an anti-Macedonian policy. Flattering and attracting the Macedonians to its side, at the same time it persecuted them with ferocity and hatred and strove to…

Posted in 13 Македонски сведоштва

-VMRO (United), (1935)

The Greeks call us ‘Slavophone Greeks’ and the Serbs ‘true Serbs’. Why? So as to justify their rule and their oppressive aspirations toward Macedonia. The Bulgarian chauvinists act in the same way. They exploit the relationship between the Macedonians and…

Dimitar Vlahov (1934.11)
Posted in 13 Македонски сведоштва

Dimitar Vlahov (1934.11)

The overwhelming majority of the Macedonian people is convinced that its freedom can only be won in mass action in concert with the other victims of oppression and exploitation in Yugoslavia, Greece, and Bulgaria, the three countries which oppress Macedonia,…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Kosta Shahov

•  •  • But don’t you believe for one minute that the revolutionaries are working towards an autonomous Macedonia that would, in the end, be incorporated into Bulgaria. God Forbid! That will never be…All of us Macedonians, no matter where…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Nikola Petrev Rusinski (1901)

Macedonia is the common homeland of all those who live here.

Posted in 13 Македонски сведоштва

Boris Sarafov

•  ‘The Macedonian Agitation’ (1901) • We young people have therefore been endeavoring for some years past to separate the Macedonian cause from Bulgarian domestic politics. If the rulers of the Principality now declare that they cannot tolerate us as…