Оддел: 15 Странски сведоштва

Expressions of foreign celebrities in favor of Macedonian ethnogenesis.

Posted in 15 Странски сведоштва 16.2 Само слика

1990+_dr Frank Westenfelder – ‘Alexander der Große zwischen Patriotismus und Söldnertum’

„… Александар и Македонците дефинитивно не биле Грци …“ Изјава на германскиот историчар Франк Вестенфелдер..

Posted in 15 Странски сведоштва 19.3 Само посока

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)

Македонија никогаш не била грчка земја. „… Во древните времиња реката Војуша (Вјосе) и планината Олимп ја раздвојувале Грција од северните соседи. Во средниот век и модерните времиња Тесалија секогаш била грчка. Но Македонија била населена со Словени и други…

Posted in 15 Странски сведоштва

2020.11.27_Стипе Месиќ – Македонската нација е историски факт

Никаква Коминтерна не го создала ниту бугарскиот ниту македонскиот јазик. Бидејќи и едниот и другиот јазик се јазици што ги говорат посебните народи, бугарскиот народ – бугарски, македонскиот народ – македонски. А сличности има. Има и меѓу српскиот и хрватскиот,…

Posted in 15 Странски сведоштва

1926.11.01_La Fédération Balcanique – Henri Barbusse

„… Македонците кои го имаат нивниот одвоен јазик и неоспорна етничка посебност (оригиналност), немаат право да бидат нарекувани Македонци …“ Анри Барбарис, франциски писател, патописец и учесник во Прва Светска војна.

Posted in 15 Странски сведоштва 19.3 Само посока 6.3 Само посока

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

“Македонскиот иредентизам” не е правиот проблем, правиот проблем е грчкиот геноцид врз Македонците во Беломорска Македонија и насилното претопување (асимилација). „The “Macedonian irredentism” is not the real problem. The real problem is the Greek genocide over Macedonians in the Aegean…

Posted in 15 Странски сведоштва

1917.05_National Geographic Magazine – ‘On the Monastir Road’, Herbert Corney

‘Neither Bulgar nor Serb’ said one such old woman, defiantly, when we left the Monastir road at Dobraveni. ‘I am Macedonian only and I am sick of war.’ повеќе..

Posted in 15 Странски сведоштва

2003.09.10_David Cameron, British Prime Minister

The country, and I am determined to call it Macedonia has a perfect right to exist. The population is overwhelmingly Macedonian, with a distinctive language, culture and history. From now on, I will call our .. EU partner “the former…

Posted in 15 Странски сведоштва

1920.11_Arthur Bullard – ‘The Sore Spot of Europe’

In the central stretches of the Balkans, Macedonia, the people spoke practically the same Slavic dialect, but did not line up sharply with either of the rival nationalities. • • • A struggle to control Macedonia set in, which was…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока 19.3 Само посока

1800~_John Adams, second U.S. President

The project of setting at liberty the whole country of ancient Greece, Macedonia, and Illyricum, and erecting independent Republics in those famous seats… Посочил: @Based_Macedonia

Posted in 15 Странски сведоштва

1878_Nassau William Senior – ‘Conversations with M. Thiers, M. Guizot and other..’ v. II, London

The real Greeks would have never driven out the Turks. They were too degraded even to wish for liberty. For many years after we had achieved our own independence they called the time of Turkish rule ‘the good times’. It…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока 19.3 Само посока

-0200-_Quito Historian

Античките Македонци никогаш не биле Грци и не биле дел од грчките племиња. За тоа постојат многу докази и факти. Во устите на Хелените: -„Кога ќе се рече Македонец, треба да се разбере варварин, кој не говори и кој не…

Posted in 15 Странски сведоштва

1900_Петербуршки ведомости, бр.315

Склучувањето на Санстефанскиот договор беше голема грешка од руска страна. Зашто тој Договор правеше од Македонија чисто бугарска земја. Таа е словенска, но не и бугарска.

Posted in 15 Странски сведоштва

2020.01.20_Зузана Тополињска

Мене лично многупати директно некако ми го искомпликува животот односот на Бугарите со фактот дека јас се занимавам со македонистика и го истражувам македонскиот јазик. И од тука ми дојдоа некои асоцијации како изгледале тие бугарски интервенции од самиот почеток,…

Posted in 15 Странски сведоштва

1924.03_Balkan Communist Federation

A section of the Macedonian emigrants has been made use of by the Bulgarian counter-revolutionary movement, to repress the revolt of the Bulgarian workers and peasants. The conduct of the duped Macedonians, who, in the guise of Macedonian revolutionaries, became…

Posted in 15 Странски сведоштва

1934_Emil Lengyel

Who are the Macedonians? Yugoslavia claims they are Serbs; Greeks claim they are Greeks who speak Bulgarian and call them ‘Vulgarophones’; Bulgarians hold they are Bulgarians, and most of the Macedonians assert that they are Macedonians.