Оддел: 16.3 Само посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА.

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

1903 « 1957_Никола Киров Мајски – ’В строја за Македонија‘, Софија

Бев испратил статија до “Автономна Македонија” за Александар Велики за да биде публикувана како подлисник; настојчиво молам за нејзино публикување. Од капитално значење е да ја сврземе нашата кауза со старата историја на Македонија. Никола Киров Мајски, Во строј за…

Posted in 16.3 Само посока

1903_Charles D. Shaw – ‘Stories of the Ancient Greeks’

Chapter: The Greatest Army „… As this great army marched from Doriscus toward Thermopylae it was joined by soldiers from Thrace, Macedonia, and other nations. Other war galleys were also added to the fleet; so that by land and sea…

1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet
Posted in *Избор 16.3 Само посока 19.3 Само посока

1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet

I will not say we are the same blood with the ancients, becuase I hate racial theories, but we do reside and live in the same land with those and look to these same mountains that end up in the…

Posted in *Избор 10.3 Само посока 16.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски од кого настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван…

Posted in 16.3 Само посока

-0069 – -0030_Плутарх за јазикот на Клеопатра и Птоломеите

Кој бил мајчиниот јазик на Клеопатра и Птоломеите? Најверодостојниот извор за ова прашање е древниот историчар Плутарх, кој живеел кратко после Клеопатра, во првиот век и се смета за доверлив извор на тоа време. Тој пишува: “Cleopatra observed in the…

Posted in 16.3 Само посока 6.3 Само посока

-0499–0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна

Ако Херодот тврди дека Тесалијците биле први Хелени кои им се предале на Персијците тогаш според Херодот Македонците не биле Хелени. Затоа што неспорно е дека Македонците биле покорени многу порано. На друго место запишал дека Персијците преку македонските планини…

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

1871.02.16_Димитар Македонски – По македонското прашање

Македонците не се изгубиле од лицето на Земјата, како што некои си дозволуваат да велат, зашто, колку што знаеме ние, тие не згрешиле некогаш, па да зине земјата и да ги голтне. Д. В. Македонски, По македонски в’прос, “Македонија”,В, 7,…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1860_Стефан Верковиќ – ‘Зборник на македонски народни песни’, Белград

Кај Пуливаковците постои предание дека се чисти Македонци и потомци на Александар Велики. Долно-Поленците, а особено тие што живеат во околината на Пазар се гордеат со старата столица, т.е. со градот Бела, од кој останале само една кула и една…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1868_Johann Georg von Hahn – ‘Reise vion Belgrad nach Salonik’, Wien

Бргу пристигнавме во гратчено Вардар Јениџе. Таму сe живо беше раздвижено, затоа што сите беа во подготвување за панаѓурот, кој се одржува секоја година и трае осум дена… …Турскиот град во внатрешноста е следбеник на нему блискиот старомакедонски главен град…

Posted in 16.3 Само посока

1865_Charles Thomas Newton – ‘Travels and discoveries in the Levant’.jpg

Љубезно бев примен од архиепископот од Метилена, кој ја правеше својата годишна обиколка за да ги собере даноците. Тој најчесто одел во Македонија и ми раскажуваше за некои занимливи поединости за селаните кои таму живеат и кои задржале многу стари…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1844_Adolphe Napoléon Didron – ‘Annales archeologiques’

По долината на Македонија сѐ е стушено и невесело, сѐ е жалосно. Турците од срцето на човекот го искорнале смеењето кое му припаѓа само нему, на човекот. Од нивните робови, од потомците на Ахил и Александар, тие направиле стада од…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1814 1820_Johann Heinrich Mayr

Подоцна поминавме во областа каде Александар Велики направил одмор. Од пред неколку илјади години овде се чува споменот на овој славен Македонец. Јохан Хајнрих Мајр патопис од 1814 година. Johann Heinrich Mayr’s Reise nach Konstantinopel, Aegupten, Jerusalem und auf den…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1807_Непознат француски писател

Клетата раја од Македонија уште ги воспевува подвизите на завојувачот на Персија и Индија. Патопис од непознат автор од 1807 година. “Френски патеписи за Балканите 19 в.” составила и редактирала Бистра Цветкова, Софија. Преземено од “Archives de l’armee de terre”,…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1816 « 1831_Esprit Marie Cousinéry

Македонија толку славна со спомените на Филип и Александар, толку несреќна за време на римското владеење, понижена под Бугарите и најпосле толку понижена под отоманскиот меч, денес претставува само пустош кој зад себе го влече фанатизмот, незнаењето и деспотизмот. Патописот…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1860.03.03_Цариградски весник

Oваа земja e Maкедониja и ако ja погледнеме природата, наравите, обичаите, карактерот на жителите, нивниот став, нивната физиономиja, исцело ќе ги препознаеме истите оние мажи што во старо време ги сочинувале фалангите на Александар Македонски. Цариградски весник, 3 цутар, 1860