Оддел: 16.3 Само посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА.

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Коста Шахов (1888.11.11)

Нашата татковина Македонија си има историја за своето минато, каде што се гледа нејзината моќ, величина, како и нејзиното политичко потчинување под власта на тогаш моќната Турска империја. … Денес, секој Македонец, кога го спомнува Александар Македонски, вели: Ние сме…

1845_Виктор Григорович - Blinded State p221
Posted in 16.3 Само посока

1845_Виктор Григорович – Blinded State p221

Во сите краишта што ги посетив, јас немам чуено други имиња освен имињата на Александар Велики и на Марко Крале. И едниот и другиот живеат во спомените на народот… Споменот за Александар Велики сепак е повеќе утврден кај народот. Рускиот…

Марко Цепенков
Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Марко Цепенков

За тој расипан град се прикажува, оти е прајен од Александра, царо Маќедонцки. При се што врви Црна низ Градиштето, коа бил здрав градо имало едно јако кале и за во калето вода имало донесено од баеги далеку. (предание за…

Posted in *Избор 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1900_Антон Драндар – ‘A Propos d’un Mouvement en Macédoine’, Bruxelles

• 1900 – ‘A Propos d’un Mouvement en Macédoine’, Bruxelles • Les habitants de la Macedoine ne desirent etre annexes ni a la Bulgarie, ni a la Serbie, ni a la Grece; ils desirent, et ils desirent imperieusement, vivre d’une…

Posted in 16.3 Само посока

2001-_N. G. L. Hammond, British historian

Македонците себе си се сметале и од Александар Велики биле третирани како одвоени од Грците. Тие биле горди со тоа.

Posted in 16.3 Само посока

1996_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland – Antike und Byzanz, Islam und Klassizismus…’

„… Суштинско својство на Македонскиот растеж (експанзија) во втората половина на четврти век од стара ера се состои во вградувањето (интеграцијата) дури и припојувањето (апсорпцијата) на странските, претежно ориентални култури на освоените простори и нивно претворање во некој вид на…

Posted in 13 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Nikola Karev, (1903.05.08)

Јас сум Македонец непосреден потомок на Александар и древните Македонци!  

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1991+_Lawrence Eagleburger (US state secretary)

„… Грција тврди дека Македон и Македонците, исто како и Александар од Македонија се нивни. Ова е лажно тврдење и време е некој тоа да го потврди …“ Изјава на некогашниот американски државен секретар Лоренс Иглбургер.

Posted in 16.3 Само посока

Древните Македонци не биле Грци

Posted in 16.3 Само посока 19.2 Само слика

Hans Aintenaier – Today’s Greeks has no connection with the Ancient Greeks

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока 19.3 Само посока

1800~_John Adams, second U.S. President

The project of setting at liberty the whole country of ancient Greece, Macedonia, and Illyricum, and erecting independent Republics in those famous seats… Посочил: @Based_Macedonia

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока 19.3 Само посока

-0200-_Quito Historian

Античките Македонци никогаш не биле Грци и не биле дел од грчките племиња. За тоа постојат многу докази и факти. Во устите на Хелените: -„Кога ќе се рече Македонец, треба да се разбере варварин, кој не говори и кој не…

Posted in 16.3 Само посока

-0200 « 1908_Charles Morris – ‘Historical Tales: Greek’, Pg. 292

Macedonia lay north of Greece. Its people were not Greeks, nor like Greeks in their customs.

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1908_H.F.N. Lynch – ‘Europe in Macedonia’

• Pg. 13 • Do not say the Greeks and the Bulgarians; say the Macedonians. • Pg. 33 • The three vilayets or provinces – a term which is still officially applied to the reform area…happens to correspond with the…

Posted in 15 Странски сведоштва 16.3 Само посока

1904_Jakov Slishkovikj – ‘Albania and Macedonia’, Pg. 160

There are still those of today’s inhabitants of Macedonia that do not consider themselves as Serbs or Bulgarians, but a separate ethnicity, probably descendants of the ancient Macedonians.