Оддел: 18.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на БУГАРСКИТЕ негатори.

Posted in 18.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1811_John Galt – ‘Voyages and Travels’ (1812)

1811: Во Софија немало Бугари, туку Грци и тоа србофили. Во Отоманското Царство луѓето НЕ се делеле СПОРЕД ЕТНИЧКА припадност, туку според милети т.е. верска или црковна припадност. На почетокот на 19. век сите турски поданици, православни христијани званично биле…

Posted in 18.1 Слика и посока

1971_БАН – ‘Бугарски етимолошки речник’, т1, с99, Софија

Името „Бугарин“ етимолошки се поврзува со зборот „бул“ од турско потекло.

Posted in 18.1 Слика и посока

2007_Владимир Цонев – ‘Атлантида земја на древните Бугари’

българите знаят си произхода

Posted in 18.1 Слика и посока

1819_William MacMichel – ‘Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818’, Oxford

„… Правите Бугари биле татарски народ, кои во 6. век дошле од бреговите на Волга и (во Мизија) успешно го примиле словенскиот говор на нивните нови соседи – Србите …“ – Запишал интелектуалецот од Англија Вилијам Мекмајкл. Тој бил британски…