Оддел: 19.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

1824 « 1861_George Finlay - 'History of Greek revolution', vII, Edinburgh & London
Posted in 19.1 Слика и посока

1824 « 1861_George Finlay – ‘History of Greek revolution’, vII, Edinburgh & London

Во делот каде се пишува како била составена грчката Влада во 1824 стои дека била составена од три партии. Една од нив била партијата на албанските бродосопственици Hydra and Spetzas. Во таа Влада главен авторитет била партијата на албанските бродосопственици….

1901.12.08_The New York Times - The noble Macedonian bandit
Posted in 19.1 Слика и посока

1901.12.08_The New York Times – The noble Macedonian bandit

Уште една своевремена новинарска потврда дека познатата грчка фустанела била преземена од албанската традиција. Иако во насловот се нарекува благороден и македонски бандит мисли на грчки андарт и сѐ само не благороден. Така при дното на статијата опишува за драстичните…

2013.09.01_Gert Muller - 'Black origins of ancient Greek civilization'
Posted in 19.1 Слика и посока

2013.09.01_Gert Muller – ‘Black origins of ancient Greek civilization’

Книгата ги разгледува доказите за африканското и афро-канаанското влијание на Крит и копнена Грција. This book shall explore the evidence for African and Afro-Canaanite formative influences on Crete and mainland Greece. This book differs from Martin Bernal’s Black Athena in…

Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција во голема мера било претопено најмалку два пати во минатото. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време албанското распространување од 17-19 век.

1856_H. Kiepert, C.L. Ohmann - 'Erdkarte in Mercators', sheet 1
Posted in 19.1 Слика и посока

1856_H. Kiepert, C.L. Ohmann – ‘Erdkarte in Mercators’, sheet 1

Германска карта која за средината на 19 век го прикажува длабокото распрострирање на албанско население на југ во просторот на Грција и која за просторот на Македонија ги употребува македонските местоименувања со соодветни германски зборови.

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не…

Posted in 19.1 Слика и посока

1912.12.01_The New York Times – Greeks torture Jews

Ниту за прв ниту за последен пат ксенофобични грчки малтретирања врз негрчко население во случајот врз Евреи 1912 година. „… GREEK OUTRAGES REPORTED? Berlin Gets Stories of Maltreatment of Jews in Macedonia. – Special Cable to Twa New YORK TlMES^^…

Posted in 19.1 Слика и посока

1889.09.08_The New York Times – Brigandage in Macedonia

Четништвото во Македонија Покрај македонските организации за ослободување од турската власт, биле создадени и бугарски и грчки македонски четнички организации со различни методи на делување. Сето ова ги збунувало страниците и не можеле да добијат јасна слика за македонскиот четник….

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока 19.1 Слика и посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests…

Posted in 19.1 Слика и посока

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos – ‘The Balkan Wars’

„… Танцот на смртта од Сулиот е вграден дел од грчката револуција и бил врежан во свеста на грчките ученици со поколенија. Многу младинци секоја година изразуваат почит во спомен на тие Православни Албанци со обновувањето на настанот при свеченостите…

Posted in 19.1 Слика и посока

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

Доселувањето на главнината од протераните Грци од Турција во Егејска Македонија докажува дека поради недостаток на грчко население, имале потреба најголемиот број од нив таму да ги доселуваат за измена на народносната структура во полза на грчкиот етникум. Извор: Alex…

Posted in *Избор 19.1 Слика и посока

1831 « 2000+_Helene Glykatzi – Ahrweiler

„… Во 1831 година Атина била составена од 8 000 куќи, каде што повеќето од жителите биле Албанци. …“ Helene Glykatzi – Ahrweiler е Гркинка, прочувач на Византија, сметана дека спаѓа меѓу 100 најистакнати Грци на сите времиња. Често пати…

Posted in 19.1 Слика и посока

1821 « 2020.06._Arben P. Llalla – “Arvanites, the founders of modern Greece”, Skopje

Албански писател пишува за значењето и големината на уделот од албанската состојка во создавањето на модерната грчка нација. Посочила: Ohridska Samovila

Posted in 19.1 Слика и посока

1931.06.-1931.07._Напади врз беломорските Евреи, Солун

Грчките доселеници од Азија започнале со протерување на беломорските Евреи и превземање на нивните имоти. Дополнително и поради тоа што поголемиот дел од солунските Евреи биле поддржувачи за македонска автономија.   Wikipedia Посочил: makedonien.mk

Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1853_Heinrich Kiepert – ‘General-Karte von der Europaischen Turkei, Berlin (Dietrich Reimer)

Подробна карта на европскиот дел од Отоманското Царство. Македонија е означена надвор од Бугарија, која сѐ уште е во рамките на Царството. Албанија навлегува длабоко на југ во западната половина од денешна Грција . Извор: Збирка David Rumsey