Оддел: 30 Просведи

Posted in 30 Просведи

2007.04_Бугарската полиција сама го чествуваше Сандански

На Македонците им беше забрането да ја прослават 92-годишнината од смртта на пиринскиот цар – Јане Сандански. Силни полициски единици испрати вчера бугарската влада на гробот на Јане Сандански во Рожен за да спречи секаков обид на Македонците да му…