Оддел: А* Избор

Избор на податоци кои најјасно ја потврдуваат македонската самобитност.

1907.09.02_The Forthightly Review; vol82 less 489
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1907.09.02_The Forthightly Review; vol82 less 489

Зборот Бугар значело селанец, прост човек, а не припадник на народ. Така што обичниот народ, селаните кај разни народи биле нарекувани Бугари. Во ова дело од 1907 година се пишува за тоа како во некои случаи Србите биле нарекувани Бугари….

1944.10.06_Държавен Весник - Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София
Posted in А* Избор А18.1 Слика и посока

1944.10.06_Държавен Весник – Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София

Огромен е опусот на профашистичката книжевност која била создадена во Бугарија за време на издигањето и превласта на фашистичката идеологија. Ова е список на книжевни дела определен за отстранување од новата бугарска “власт” после превратот и симнувањето на бугарските фашисти….

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд
Posted in А* Избор А5.1 Слика и посока

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд

Дипломатска депеша од бугарскиот амбасадор Андреј Славов Тошев, од 5 сечко 1905 година, кој како трговски претставник на Бугарија во Битола, ја испраќа до бугарскиот Кнез Фердинанд. Во целата дипломатска депеша Андреј Славов Тошев зборува за македонското прашање, за Македонија…

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров
Posted in А* Избор А3.1 Слика и посока

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров

„… Какви и да се српско-грчки надворешни односи – сојузнички или не, тие по постигнатите територијални поделби на Балканот, ќе се наоѓаат под знакот на српскиот стремеж кон југ. Ако Белград на времето се повлече од еден договор за сојуз…

1912.09.16_Весник Гражданин, бр.37, Петроград
Posted in А* Избор А11.3 Само посока

1912.09.16_Весник Гражданин, бр.37, Петроград

„Македонско јадење на словенскиот ручек во ‘Виена’ Деновиве бев на словенскиот ручек во ‘Виена’. Кога сум на овие четврточни ручеци, неволно ме поразува некакво чудно и жално совпаѓање, насекаде каде што се судираат словенските интереси, бездруго веднаш се појавува веќе…

1894_Петар Драганов
Posted in А* Избор А15 Странски сведоштва

Петар Даниилович Драганов (1857-1928)

• 1894 • Meѓу Македонците има очајни бугаромани и очајни србомани, но има и таканаречени автономисти и автохтонисти коишто велат дека [Maкeдонците] никако не се дел од големите идеи на Симеон Бугарски и на Душан Српски.   •  •  •…

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ - Илинден 1903 - 1929, Сборникъ  въ паметь на  големото македонско възстание, с. 80-82, София
Posted in А* Избор А3.1 Слика и посока

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ – Илинден 1903 – 1929, Сборникъ въ паметь на големото македонско възстание, с. 80-82, София

Барање од секретарот на Бугарската Егзархија Атанас Шопов до двајца највлијателни руски општественици во 1885 година за остварување на политичките права на Македонците соодветно на одлуките од Берлинскиот договор 1878 година. За тоа дознаваме преку написот објавен од Македонското Студентско…

1828 « 2002_Giannēs Koliopoulos, Thanos Veremēs - 'Greece, The Modern Sequel, from 1831 to the Present', London
Posted in А* Избор А6.1 Слика и посока

1828 « 2002_Giannēs Koliopoulos, Thanos Veremēs – ‘Greece, The Modern Sequel, from 1831 to the Present’, London

„… Јоанис Каподистриас, првата грчка глава на државата, имал малку двојби за северните ограничувања на Грците. Во неговиот одговор на прашањето од трите грчки Заштитнички Големи Сили во 1828 за ‘одбранбената граница’ на новата држава, тој ја предложил реката Аос-Мецовон-Пл….

1903.09.08_Avanti! - Odinno Morgari, 'Oriente in Fiamme', p1, Roma
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1903.09.08_Avanti! – Odinno Morgari, ‘Oriente in Fiamme’, p1, Roma

Италијанскиот новинар и парламентарец Одино Моргари напишал статија во 1903 година со наслов „Истокот во пламен”, во којашто ги опишал политичките превирања во текот на Илинденското востание како и целите, организациската работа и пречките со кои се соочувало ВМРО. Написот…

1928.01.06_Waikato Times - German teacher knows 79 languages, p9
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1928.01.06_Waikato Times – German teacher knows 79 languages, p9

Новинарска статија во која опишувајќи некој германски учител кој бил јазичен феномен посредно го споменува МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК како еден од јазиците кои ги користел. Подоцна споменувајќи и бугарски укажува на неговото разликување како два одвоени јазика. Од овој како и…

2002.03.27_Times Daily - Paas Easter egg
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

2002.03.27_Times Daily – Paas Easter egg

Македонците први вапцувале јајца за Велигден уште во 13 век, пишува американскиот дневен весник Тајмс. Во текстот на Тајмс цитирани се сознанија од претпријатието Паас, кое е производител на бои за велигденски јајца во САД, а било основано во Њу…

-0341_Demosthenes - 'The Third Philippic'
Posted in А* Избор А16.1 Слика и посока

-0341_Demosthenes – ‘The Third Philippic’

“… Whatever injustices the suffered by the Lacedaemonians or by us (Athenians) they suffered by the true sons of Greece” … Phillip who is not only no Greek no way allied to Greece, but spring from a part of the…

1578_D. Philippo Lonicero - 'Chronicorum Turcicorum'
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1578_D. Philippo Lonicero – ‘Chronicorum Turcicorum’

Македонските војски наведени одвоено од бугарските и српските.   Посочил: FidelKastro

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ
Posted in А* Избор А5.1 Слика и посока

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

„… Месните Бугари и Куцовласти, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи ги нарекуваат така. Турците и Арнаутите не се кажуваат Македонци, но, запрашани од каде се, одговараат: од Македонија. Арнаутите од северниот и…

1924.10.12_Периодичен работнички весник 'Оковани радник', с4
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1924.10.12_Периодичен работнички весник ‘Оковани радник’, с4

Петар Чаулев, член на Централиниот комитет на ВМРО, упатил апел до гласилата во листопад 1924 година за да ја запознае светската јавност со невидените злосторства на бугарската Влада на Александар Цанков вpз Македонците кои што се залагале и бореле за…