Оддел: А1.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА со изворна слика, но БЕЗ посока за времето или изворот на документот.

Posted in А1.2 Само слика

1923.10.25_Централен комитет на ВМРО, одликување

    Посочил: Портал Македонска Нација

Posted in А1.2 Само слика

1932_Македонски Неприкосновен Народен Капитал – Потврда

Потврда за уплатен прилог за потребите на македонската ослободителна борба уплатена на Македонскиот Неприкосновен Народен Капитал дел од Македонскиот Национален Комитет. Најверојатно подружница на ВМРО. На печатот е ставена картата од цела Македонија, вклучувајќи го и пиринскиот дел кој тогаш…

1868.01.15_Кузман Шапкарев - писмо
Posted in А1.2 Само слика

1868.01.15_Кузман Шапкарев – писмо

Кузман Шапкарев бил со намера да состави Македонско-Бугарски толковен речник. Преводот содржан во „Краткиот речник“ би бил – од македонски на горно-бугарски, и од горно-бугарски на македонски. Посочил: Македонија на Македонците

1860_Писмо од Штипјани
Posted in А1.2 Само слика

1860_Писмо од Штипјани

„… заради самоволие на патријаршискиот Владика Дионисиј 1845-1860 година Штипјани бараат возобновување на Охридската Архиепископија …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1919.09.14_Костурско благотворително братство во Софија - Резолуција
Posted in А1.2 Само слика

1919.09.14_Костурско благотворително братство во Софија – Резолуција

Костурските иселеници како дел од македонското иселеништво во Бугарија, организирани во Костурско Благотворително Братство на општо Собрание донесуваат Резолуција со која меѓу другото бараат од разните македонски организации да се прифати автономната формула зад која стои целото македонско иселеништво –…

1903+_Сојуз на Македонските Студентски Друштва во Туѓина - Во спомен на Гоце Делчев
Posted in А1.2 Само слика

1903+_Сојуз на Македонските Студентски Друштва во Туѓина – Во спомен на Гоце Делчев

1907 « 1981_Војводата Павле Наумов до Тополчанци, писмо
Posted in А1.2 Само слика

1907 « 1981_Војводата Павле Наумов до Тополчанци, писмо

„… Многу арно знаете, браќа, дека во Тополчани нема Срби, нема Грци, нема Бугари. Ние сме Македонци! …“ Павле Наумов кичевски реонски војвода.     Извори: ДА ССИД – Фонд Министарства за спољне послове Краљевине Србије – Политичко-просветно одељење Ф….

1944_Партизански леток до битолските граѓани
Posted in А1.2 Само слика

1944_Партизански леток до битолските граѓани

„… Изминаја три и пол години от дено, кога го поробија Македонскио народ, трупите на подивелио Хитлер и неговите слуги – Бугарските фашистички окупатори, …“ Партизански леток со проглас кој се обраќа до битолските граѓани веднаш после ослободување на градот…

1924+_Разговор со ВМРО раководител
Posted in А1.2 Само слика

1924+_Разговор со ВМРО раководител

Разговор со еден водач на македонската организација после смртта на Тодор Александров: “… Нашата главна цел е единството и независноста на цела Македонија со главен град Солун …”.

1899_Гоце Делчев за македонското дело
Posted in А1.2 Само слика

1899_Гоце Делчев за македонското дело

“… Затоа што е единствено по род, коешто може да го задоволи светото за нас — Македонско дело …” Писмо од Гоце Делчев Посочил: Слобода или Смрт

1970_Милан Антонов - 'Спомени'
Posted in А1.2 Само слика

1970_Милан Антонов – ‘Спомени’

Сведоштво на внукот на Гоце Делчев: „… Тој бил Македонец, а не Бугарин или Србин! …“ „… Гоце Делчев со сета своја револуционерна дејност и сфаќањата, има извонреден придонес во обликувањето и развојот на македонската национална свест. Не бугарска, не…

1896_Гоце Делчев до Никола Зографов, писмо (за врховистите)
Posted in А1.2 Само слика

1896_Гоце Делчев до Никола Зографов, писмо (за врховистите)

„… Голема надеж ми даваш за „Врховниот“ [ВМК], но да ти кажам ли, брате, тој комитет каков впечаток ми остави, како ми смрзнува крвта од нив, бидејќи јас не само што се сомневам дека ќе помогнат, туку и страхувам да…

1913-1914_Димитрија Чуповски - 'Македонците пострадале за право на слобода'
Posted in А1.2 Само слика

1913-1914_Димитрија Чуповски – ‘Македонците пострадале за право на слобода’

1920+_Димитар Поп Евтимов (за македонскиот пропаганден раздор)
Posted in А1.2 Само слика

1920+_Димитар Поп Евтимов (за македонскиот пропаганден раздор)

Димитар Поп Евтимов: — „… Ден не поминувеше без да падне главата на некој „врл бугарин“ или „грк“, а всушност – главата на некој Mакедонец, зошто и „гркот“ и „бугаринот“ беа битолчани и чистокрвни Mакедонци, но едниот екзархист, другиот патриаршист….

1897_Писмо од Гоце Делчев (под псевдонимот Ахил)
Posted in А1.2 Само слика

1897_Писмо од Гоце Делчев (под псевдонимот Ахил)

“… Тукашните Македонци кои со својот решителен патриотизам …”