Оддел: А3.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од МАКЕДОНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1903.08.30_Автономна Македонија, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1903.08.30_Автономна Македонија, Софија

1934_Васил Ивановски Бистришки - „Зошто ние Македонците сме одделна нација“, 'Македонско знаме', Детроит
Posted in А3.1 Слика и посока

1934_Васил Ивановски Бистришки – „Зошто ние Македонците сме одделна нација“, ‘Македонско знаме’, Детроит

Во 1934 година во Детроит, во весникот „Македонско знаме“, Васил Ивановски под псевдоним „Бистришки“ ја пишува статијата – “Зошто ние Македонците сме одделна нација“. Во неа Бистришки детално ги објаснува разликите помеѓу Македонците и соседните народи. Дел од ракописот од…

1914.03.02_Димитрија Чуповски - 'Македонски Голос'
Posted in А3.1 Слика и посока

1914.03.02_Димитрија Чуповски – ‘Македонски Голос’

1905_Весникот 'Дебар' најава за списанието 'Вардар'
Posted in А3.1 Слика и посока

1905_Весникот ‘Дебар’ најава за списанието ‘Вардар’

Весниците “Дебaр” и “Вечерна пошта” го најавуваат печатењето на списанието на Крсте Мисирков “Вардар”, на македонски јазик.

1908_Крсте П. Мисирков - 'Белешки за јужнославјанската филологија и историја'
Posted in А3.1 Слика и посока

1908_Крсте П. Мисирков – ‘Белешки за јужнославјанската филологија и историја’

Белешки за јужнославјанската филологија и историја“ – Крсте П. Мисирков (1908) Неретко, бугарските пропагандисти ја посочуваат статијава како доказ за наводната „бугарштина“ на Мисирков… но, како и обично, сами си пукаат во нога. Имено, тукa Мисирkов всушност нагласува дека НАЗИВОT…

1924_Крсте П. Мисирков - списание 'Илинден'
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Крсте П. Мисирков – списание ‘Илинден’

1924_Крсте П. Мисирков - списание 'Мир'
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Крсте П. Мисирков – списание ‘Мир’

1902.07.02_Борис Сарафов - Орган стороннаков независимој Македонији
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.07.02_Борис Сарафов – Орган стороннаков независимој Македонији

„Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и едните и другите, кој ќе не ослободи, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците.“

1933.08.03_Весник „Македония“
Posted in А3.1 Слика и посока

1933.08.03_Весник „Македония“

…По повод 30-годишнината од Илинденското македонско востание, и 40-годишнината од МРО, во градот Горна Џумаја со македонска прослава се одбележува настанот, со споменикот и симбол на таа македонска борба за слобода, Македонскиот Четник. Со 5000 присутни, започна панихида за паднатите…

1902.12_Македонско Ослободително Дело - Дончо Војвода со рускиот вицеконзул
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.12_Македонско Ослободително Дело – Дончо Војвода со рускиот вицеконзул

Дончо војвода: „Македонците покрај пушката и Бога, се надева најмногу на Русија“ Во декември 1902 година Тодор Хаџи Тошев од Прилеп публикува еден разговор на рускиот вицеконсул во Пловдив Сергеј Андреевич со македонскиот ајдутин и революционер Дончо војвода од село…