Оддел: А3.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од МАКЕДОНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1945+_Весник 'Пиринско Дело'
Posted in А3.1 Слика и посока

1945+_Весник ‘Пиринско Дело’

После падот на фашизмот, во време на разумни бугарско-македонски односи (југословенски) во весникот ‘Пиринско Дело’, на насловната страна може да се прочита правата волја на Македонците во пиринско како и во сите делови: „Македонскиот народ сака свое целосно обединување“. За…

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев - Фатална Политика, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев – Фатална Политика, Софија

„… На македонскиот народ паѓа најголемата заслуга, затоа што ги изнесе со своите херојски, епични подвизи пред културниот свет делата на пан-српската политика. Тој е првиот меѓу сите инородни НАЦИИ во Југославија, којшто отвори борба против политиката на денационализација и…

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров
Posted in А* Избор А3.1 Слика и посока

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров

„… Какви и да се српско-грчки надворешни односи – сојузнички или не, тие по постигнатите територијални поделби на Балканот, ќе се наоѓаат под знакот на српскиот стремеж кон југ. Ако Белград на времето се повлече од еден договор за сојуз…

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ - Илинден 1903 - 1929, Сборникъ  въ паметь на  големото македонско възстание, с. 80-82, София
Posted in А* Избор А3.1 Слика и посока

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ – Илинден 1903 – 1929, Сборникъ въ паметь на големото македонско възстание, с. 80-82, София

Барање од секретарот на Бугарската Егзархија Атанас Шопов до двајца највлијателни руски општественици во 1885 година за остварување на политичките права на Македонците соодветно на одлуките од Берлинскиот договор 1878 година. За тоа дознаваме преку написот објавен од Македонското Студентско…

1934.01.24—1936_Македонски Вести (Ангел Динев, Михаил Сматракалев, Коста Веселинов), Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1934.01.24—1936_Македонски Вести (Ангел Динев, Михаил Сматракалев, Коста Веселинов), Софија

На ден 24.01.1934 година во Софија излегол од печат првиот број на неделното списание за историја, наука, култура и книжевност „Македонски вести“, чиј сопственик бил Ангел Динев, а главни уредници биле Михаил Сматракалев и Коста Веселинов. Списанието си поставило задача…

1924_Македонското Студентско Дружество 'Вардаръ' - Илиндень, София
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Македонското Студентско Дружество ‘Вардаръ’ – Илиндень, София

Насловната од зборникот во спомен на големото македонско востание. „Зборник во спомен на големото македонско востание.“

2021.09_Весник 'Народна Волја', бр9, Пиринска Македонија
Posted in А29 Прогласи А3.1 Слика и посока

2021.09_Весник ‘Народна Волја’, бр9, Пиринска Македонија

Весникот „Народна Волја“ како гласило на Македонците кое се бори за негираните национални права на Македонците во Пиринска Македонија на насловната страна повикува: „МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, ИСКАЖЕТЕ ЈА БЕЗ СТРАВ МАКЕДОНСКАТА ПРИПАДНОСТ!“ Со поднаслов: „Бугарија секогаш ќе биде осудувана дотогаш,…

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд

Сите обиди за издавање македонски весник кој би бил гласило за изнесување на македонските гледишта набргу било забранувано од владите на балканските соседи каде што весникот ќе се појавел. Таков бил и весникот ‘Балкански Гласник’ кој зборувајќи за Македонци излегол…

1889.08.19_Коста Шахов - весник Македонија, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1889.08.19_Коста Шахов – весник Македонија, Софија

„… Ние пред сѐ треба да поставиме чисто македонска почва … Ние не можеме успешно да го бараме својот спас како Грци, Срби, а ни како Бугари, туку само како Македонци …“   Посочил: Пољакот од Македонија

1895.06.28_весник 'Револуција' - 'Програма на македонските социјалисти'
Posted in А3.1 Слика и посока

1895.06.28_весник ‘Револуција’ – ‘Програма на македонските социјалисти’

„…Во својата систематски определена борба ние ќе ја пропагагираме и идејата за создавање на една независна македонска република. Нека знаат сите чорбаџии и лапачи дека Македонија по самата своја природа е и треба да биде центар на демократија. Долу турската…

1933.04.03-1934.04.03_Неделник - 'Македонска Правда', Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1933.04.03-1934.04.03_Неделник – ‘Македонска Правда’, Софија

Македонска Правда бил неделен орган на македонската емиграција во Бугарија. Првиот број на весникот излегол во Софија на 3 тревен 1933 додека последниот 52 број се издал на 3 тревен 1934 година. Излегувал на бугарски јазик со тираж од 8000…

1905.10.12-12.14_Весник 'Автономна Македонија', Белград
Posted in А* Избор А20.1 Слика и посока А3.1 Слика и посока

1905.10.12-12.14_Весник ‘Автономна Македонија’, Белград

Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). „Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците“ бил македонски весник во Белград, незваничен орган на Македонскиот клуб. Излегувал меѓу 12 октомври – 14 декември 1905 година, секоја недела. Георги Герџиковиќ бил сопственик и одговорен…

1927.12_Илинденска организација - списание 'Илустрација Илинден', Софија
Posted in А* Избор А3.1 Слика и посока

1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.

1905.09.01_Вардар списание, Наредник-издавач К.П. Мисирков
Posted in А3.1 Слика и посока

1905.09.01_Вардар списание, Наредник-издавач К.П. Мисирков

Во првиот број од месечникот „Вардар“ Мисирков предвидува дека поради своите интереси сите (Турци, Срби, Грци, Бугари и делови од побогатата македонска интелигенција) ќе бидат незадоволни од неговото изнесување.

1944.12.27_в. Нова Македонија
Posted in А3.1 Слика и посока

1944.12.27_в. Нова Македонија

„…  Фактот, што се одржуе за прв пат после долги векови на ропството на македонскиот народ, заседание на слободното македонско Собрание, на кое Вие, претставителите на македонскиот народ, слободно ќе решавате за судбината на својот народ, е историјско собитие, не…