Оддел: А3.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од МАКЕДОНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

Posted in А3.1 Слика и посока

1936.07.24_Петар Делииванов – Туше – Статија во ‘Македонски вести’, г. II, бр59, стр1

„Засега положбата е безнадежна. Меѓутоа, колку и да е мрачна таа денес, промени сепак ќе настанат… Еве што треба, без да очајуваме, да очекуваме од развојот на работите, поставувајќи си должност да ги насочиме усилбите и дејноста кон помагање и зачувување на македонската свест кај сите Македонци, каде и да се наоѓаат тие, а да ги одбегнуваме сите пречки што…

1925.02.25_'Македонско съзнание - Македония и културната и роля', бр.4, стр.3-4-n
Posted in А3.1 Слика и посока

1925.02.25_’Македонско съзнание – Македония и културната и роля’, бр.4, стр.3-4

Весникот „Македонско сознание“ објавил статија во којашто ги истакнува културните заслуги на македонскиот народ и посебно го нагласува богомилството како една 0д тие придобивки за човештвото. Ја пишувал писател под псевдонимот „Анин“, направил преглед во пет точки на причините за појавата на богомилството, за неговата самобитност и суштина, како и за неговото влијание врз други народи. „Меѓународните патишта, природните богатства,…

1945+_Весник 'Пиринско Дело'
Posted in А3.1 Слика и посока

1945+_Весник ‘Пиринско Дело’

После падот на фашизмот, во време на разумни бугарско-македонски односи (југословенски) во весникот ‘Пиринско Дело’, на насловната страна може да се прочита правата волја на Македонците во пиринско како и во сите делови: „Македонскиот народ сака свое целосно обединување“. За жал тоа ќе трае само три години. Гео-политичките односи повторно ќе го оневозможат исполнувањето на слободно изразената волја на Македонците…

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев - Фатална Политика, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев – Фатална Политика, Софија

„… На македонскиот народ паѓа најголемата заслуга, затоа што ги изнесе со своите херојски, епични подвизи пред културниот свет делата на пан-српската политика. Тој е првиот меѓу сите инородни НАЦИИ во Југославија, којшто отвори борба против политиката на денационализација и ја води сам ред години со ретко самоодрекување, упорност и енергија, и со тоа врши и едно големо дело во…

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров

„… Какви и да се српско-грчки надворешни односи – сојузнички или не, тие по постигнатите територијални поделби на Балканот, ќе се наоѓаат под знакот на српскиот стремеж кон југ. Ако Белград на времето се повлече од еден договор за сојуз и пријателство со посилната од него Бугарија, поради горниот и средниот тек на Вардар, зашто да не го поништи, во…

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ - Илинден 1903 - 1929, Сборникъ  въ паметь на  големото македонско възстание, с. 80-82, София
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1885 « 1929_Македонското Студентско Дружество „Вардаръ“ – Илинден 1903 – 1929, Сборникъ въ паметь на големото македонско възстание, с. 80-82, София

Барање од секретарот на Бугарската Егзархија Атанас Шопов до двајца највлијателни руски општественици во 1885 година за остварување на политичките права на Македонците соодветно на одлуките од Берлинскиот договор 1878 година. За тоа дознаваме преку написот објавен од Македонското Студентско Друштво Вардар во Софија 1929 година.   Секретарот на Бугарската Егзархија, Атанас Шопов во 1885 година писмено се обратил дo…

1934.01.24—1936_Македонски Вести (Ангел Динев, Михаил Сматракалев, Коста Веселинов), Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1934.01.24—1936_Македонски Вести (Ангел Динев, Михаил Сматракалев, Коста Веселинов), Софија

На ден 24.01.1934 година во Софија излегол од печат првиот број на неделното списание за историја, наука, култура и книжевност „Македонски вести“, чиј сопственик бил Ангел Динев, а главни уредници биле Михаил Сматракалев и Коста Веселинов. Списанието си поставило задача да ја изнесува историјата на македонското ослободително движење и да се бори за македонската кауза, а беше гласило на ВМРО…

1924_Македонското Студентско Дружество 'Вардаръ' - Илиндень, София
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Македонското Студентско Дружество ‘Вардаръ’ – Илиндень, София

Насловната од зборникот во спомен на големото македонско востание. „Зборник во спомен на големото македонско востание.“

2021.09_Весник 'Народна Волја', бр9, Пиринска Македонија
Posted in А3.1 Слика и посока А31 Прогласи

2021.09_Весник ‘Народна Волја’, бр9, Пиринска Македонија

Весникот „Народна Волја“ како гласило на Македонците кое се бори за негираните национални права на Македонците во Пиринска Македонија на насловната страна повикува: „МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, ИСКАЖЕТЕ ЈА БЕЗ СТРАВ МАКЕДОНСКАТА ПРИПАДНОСТ!“ Со поднаслов: „Бугарија секогаш ќе биде осудувана дотогаш, додека не ги признае нашите права и слободи.“

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд

Сите обиди за издавање македонски весник кој би бил гласило за изнесување на македонските гледишта набргу било забранувано од владите на балканските соседи каде што весникот ќе се појавел. Таков бил и весникот ‘Балкански Гласник’ кој зборувајќи за Македонци излегол во 8 броја пред да биде забранет. Посочил: Пољакот од Македонија

1889.08.19_Коста Шахов - весник Македонија, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1889.08.19_Коста Шахов – весник Македонија, Софија

„… Ние пред сѐ треба да поставиме чисто македонска почва … Ние не можеме успешно да го бараме својот спас како Грци, Срби, а ни како Бугари, туку само како Македонци …“   Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in А3.1 Слика и посока

1895.06.28_весник ‘Револуција’ – ‘Програма на македонските социјалисти’

„…Во својата систематски определена борба ние ќе ја пропагагираме и идејата за создавање на една независна македонска република. Нека знаат сите чорбаџии и лапачи дека Македонија по самата своја природа е и треба да биде центар на демократија. Долу турската тиранија! Да живее републиканска Македонија! …“ Весник Револуција Посочил: Пољакот од Македонија

1933.04.03-1934.04.03_Неделник - 'Македонска Правда', Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1933.04.03-1934.04.03_Неделник – ‘Македонска Правда’, Софија

Македонска Правда бил неделен орган на македонската емиграција во Бугарија. Првиот број на весникот излегол во Софија на 3 тревен 1933 додека последниот 52 број се издал на 3 тревен 1934 година. Излегувал на бугарски јазик со тираж од 8000 примероци под редакција на Димитар Попефтимов (до бр. 11), а потоа одговорен редактор е Илија К. Граматиков, но веќе со…

1905.10.12-12.14_Весник 'Автономна Македонија', Белград
Posted in _Избор А21.1 Слика и посока А3.1 Слика и посока

1905.10.12-12.14_Весник ‘Автономна Македонија’, Белград

Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). „Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците“ бил македонски весник во Белград, незваничен орган на Македонскиот клуб. Излегувал меѓу 12 листопад – 14 снежник 1905 година, секоја недела. Георги Герџиковиќ бил сопственик и одговорен уредник, а Григорие Хаџи Ташковиќ е главен уредник. Меѓу соработниците се и Ј. Велиќ, А. Атанасов и Ефтим Спространов. Весникот…

1927.12_Илинденска организација - списание 'Илустрација Илинден', Софија
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.