Оддел: А04 Македонски извори разни

Докази за македонската самобитност од разни македонски извори

1929.09.01_Годишна конвенција на македонските иселеници (МПО), Торонто
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1929.09.01_Годишна конвенција на македонските иселеници (МПО), Торонто

1911_Првата македонска Црква во Канада
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1911_Првата македонска Црква во Канада

Првиот македонски црковен храм во Канада под јурисдикција на руската задгранична Црква.

1945_Македонски црковен хокеј клуб - Св. Кирил и Методиј
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1945_Македонски црковен хокеј клуб – Св. Кирил и Методиј

1940_Македонски Кошаркарски Клуб - св. Ѓорѓија, Канада
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1940_Македонски Кошаркарски Клуб – св. Ѓорѓија, Канада

Posted in А24.5 Дела и Настани А4.2 Само слика

1878_Печат од Кресненското Македонско востание

  Печатот на Македонското востание од 1878 година (познато и како Кресненско) дигнато во Кресна, пиринска Македонија. На печатотот се чита написот ‘МАКЕДОНСКО востание’, најдолу е годината ‘1878’, а во средина стои ‘Печат на началникот на штабот’.    

1944.11.04_7ма Битолска бригада - Ослободување на Битола
Posted in А26.1 Партизански единици А4.2 Само слика

1944.11.04_7ма Битолска бригада – Ослободување на Битола

Седма македонска ударна бригада (позната и како Битолска ударна бригада) била создадена на 22 житар 1944 година во селото Зборско, на планината Кожуф.

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД

Уште еден масовно посетен годишен македонско – хрватски конгрес каде пред јавноста се истакнуваат барањата за независност на Македонија и Хрватска.

1935.09.12-13_Годишен Македонско - Хрватски собир, Акрон, Охајо САД
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1935.09.12-13_Годишен Македонско – Хрватски собир, Акрон, Охајо САД

За време на кралство Југославија внатре и надвор јакнее пријателството помеѓу подредените народи. На собирот можат да се прочитаат слоганите: Independence for Macedonia, Macedonia does not want anything that does not belongs to her. Macedonia wants what is hers by right…, Defenders of Croatia – Hrvatski domobran.

1920+_Картичка - Независна Македонија (со карта и слоган)
Posted in А4.2 Само слика

1920+_Картичка – Независна Македонија (со карта и слоган)

Независна Македонија За неа ние се бориме, За неа ние умираме.

Лисковски Петко - надгробен споменик
Posted in А4.2 Само слика

Лисковски Петко – надгробен споменик

Сведоштво за македонската судбина да бидат присвојувани од сите.

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“

1834_Македонското сонце (мајстор Г.Д. Алексов од с. Горно Броди, Серско)
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А4.1 Слика и посока

1834_Македонското сонце (мајстор Г.Д. Алексов од с. Горно Броди, Серско)

Македонското сонце изгравирано на ѕвоно во 1834 година, на коешто пишува: ☨ МАКЕДОНИА ✵ – Мајстор Г. Д. Алексов од село Горно Броди, Серско.

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат
Posted in А17.2 ДМК Само слика А4.2 Само слика

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат

Натпис од времето на Антигон II Гонат, крал на Македонија, 3 век п.н.е Според историчарите: Македонците под водство на кралот Антигон пак ги посрамија Елините, дури и погадно од онаа битка кај Херонеја. На овој натпис е опишано понижувањето на заробените Јонци од страна на Македонците. 1. ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΝΤΙΓΟ- КРАЛ АНТИГ- 2. ΝΟΣ ΔΥΑΣ ΙΛΑΡΙ ΧΑΙ- ОН ДВА (1) ВЕСЕЛБА…

1903_Револуционерна збирка
Posted in А4.2 Само слика

1903_Револуционерна збирка

Револуционерна збирка најверојатно составена меѓу двете светски војни. Ја сочинуваат револуционерното знаме на организацијата за градот Струга од 1903 година, слики од македонски дејци, песната „Т’гра за југ“ и слоганот „Македонија на Македонците“.

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)

При влез во градот Охрид македонските партизански единици носеле транспарент: „Солун право на самоопределување“, што го изразува стремежот на партизанските сили за ослободување на цела Македонија и обединување врз основа на правото на самоопределување на граѓаните.