Оддел: А5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

1927_Весник 'Македонија' - писмо од тврд Македонец
Posted in А5.1 Слика и посока

1927_Весник ‘Македонија’ – писмо од тврд Македонец

1941.04.15 « 1955_БАН - 'Историја на Бугарија', том II, с766
Posted in А5.1 Слика и посока

1941.04.15 « 1955_БАН – ‘Историја на Бугарија’, том II, с766

1941.04.08-09_Богдан Филов - 'Дневник'
Posted in А5.1 Слика и посока

1941.04.08-09_Богдан Филов – ‘Дневник’

Бугарскиот премиер Богдан Филов запишал во својот дневник за 8 и 9 тревен 1941 година: „..ние дејствено треба да побрзаме за да ја окупираме Македонија..“

1872_Иван Вазов, бугарски поет
Posted in А5.1 Слика и посока

1872_Иван Вазов, бугарски поет

Бугарскиот поет Иван Вазов уште во далечната 1872 година пишува за Македонците како посебен народ.

1892_Бугарската штампа против македонските родољуби 'Лозарите'
Posted in А5.1 Слика и посока

1892_Бугарската штампа против македонските родољуби ‘Лозарите’

Весникот “Лоза” бил укинат по само 4 броја, а издавачите и соработниците биле нарекувани сепаратисти и предавници, па биле апсени, со што се растурила Дружината… исто како и Словенско-македонската Книжевна Дружина на Ѓорги Пулевски претходно (Софија, 1888).

1892_Весник 'Свобода' против македонските родољуби 'Лозарите'
Posted in А5.1 Слика и посока

1892_Весник ‘Свобода’ против македонските родољуби ‘Лозарите’

Написи во бугарскиот про-владин весник ‘Свобода’ … против македонските патриоти организатори на списаението ‘Лоза’.

1892.04.13_весник 'Свобода' Димитар Т. Левов за 'Лозарите' (Mладата Македонска Книжовна Дружина)
Posted in А5.1 Слика и посока

1892.04.13_весник ‘Свобода’ Димитар Т. Левов за ‘Лозарите’ (Mладата Македонска Книжовна Дружина)

На велико-бугарските шовинисти отсекогаш им пречело тоа што татковината за Македонците пред се’ и над се’ била историска Македонија, тоа што се поистоветувале со народот на Филип II и Александар Македонски. Им пречело и тоа што Македонците се спротивставувале на…

1874.03.05_Петко Славејков со писмо до Екзарх Йосиф I, Солун
Posted in А5.1 Слика и посока

1874.03.05_Петко Славејков со писмо до Екзарх Йосиф I, Солун

„Глупавите настојувања на тукашниот [во Солун] православен човек, непромислените говори …дека тие не се Бугари, туку Македонци, т.е. различни од Бугарите (Александрови потомци!) …се тука за да го настројат населението на погубниот пат на одделување…” – Петко Славејков говори за…

1870.11_весник 'Право' (писмо со критика кон Кузман Шапкарев)
Posted in А* Избор А5.1 Слика и посока

1870.11_весник ‘Право’ (писмо со критика кон Кузман Шапкарев)

„… Во Охрид, нему роден град, не знам до која мерка успеал г-дин К. Шапкарев да ги одврати Бугарите од нивните браќа, но потврдено ми кажаа дека таму повеќе бујствувал, и за таа цел за содружник го имал неговиот брат….

1906_Стефан K. Салганџиев - 'Лични дѣла и спомени по възраждането', с. 35, Пловдив
Posted in А16.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1906_Стефан K. Салганџиев – ‘Лични дѣла и спомени по възраждането’, с. 35, Пловдив

Новиот учител од Охрид… запрашан, на која народност припаѓа, одговараше: „Јас не сум ни Бугарин, ни Грк, ни Влав; јас сум чист Македонец, какви што биле Филип и Александар Македонски”. Стефан K. Салганџиев: „Лични дѣла и спомени по възраждането“, с….

1915_Македонско-Одрински борци, Софија
Posted in А5.1 Слика и посока

1915_Македонско-Одрински борци, Софија

Кога било потребно за да се привлечат Македонците за учество во Прва Светска војна, повикот во софиската штампа е со: „О, виј Македонци, Александрови потомци“

1897_Осудени Македонци по солунската афера
Posted in А5.1 Слика и посока

1897_Осудени Македонци по солунската афера

Новинарско известување за ‘Македонци’ осудени по солунската афера.