Оддел: А5.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БУГАРСКИ ИЗВОРИ со оригинална слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in А5.2 Само слика

1859 _БАН – ‘Гласник’ кн. VIII, с15-16

Покрај сите прикривања при обработката на материјалите се случува да не може да се избегне изнесување податок кој ја потврдува вистината на македонското гледиште. Така во овој документ на Бугарската Академија на Науки се тврди дека во неколку извори се споменува автобиографска белешка на св. Кирил Филозоф, каде стоело дека ја нашол АЗБУКАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ. Што било заведено во…

Posted in А19.2 Само слика А5.2 Само слика

1923.08.02_Бугарски гласила – Илинден, македонски национален празник

При одбележувањето на 20 годишнината од Илинденското востание во Софија, бугарските гласила не само што не го нарекуваат Илинденско-Преображенско востание, туку и никаде не пишуваат дека тоа е востание на Бугарите во Македонија, туку на Македонците.   Посочил: Портал Република

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво

И во овој внатрешен воен документ од бугарската војска за време на I Светска Војна додека владеела со делови од Македонија, Илинденското Востание не само што не е поврзано со Преображенско, туку е со големи букви наведено како ИЛИНДЕНСКО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ. Имено во текот на I Светска војна, може од разни документи да се заклучи дека Бугарија во извесна мера…

1916.08.02_Илинденски Тържества въ Битоля-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Илинденски Тържества въ Битоля

Бугарски весник 13 години после Илинденското Востание го именува само како такво без Преображенско. Нешто кое е додадено од страна на комунистичката бугарска влада на Тодор Живков во втората половина на 50тите години на 20 век со цел да се смени националниот карактер на востанието.   Посочил: Петар Богојески

Posted in А5.2 Само слика

1945+_Христо Калайджиев – Нашата пътеводна звезда

Статија на Христо Калајџиев, познаник на великанот Гоце Делчев. Статијата почнува со зборовите: „… Гоце беше и ќе биде патоводна ѕвезда за македонскиот народ во неговата борба и стремежи за национална правда, култура и благодејствие. …“   Посочил: ОМО Илинден Пирин

1944.11.18_Посмртен говор за Никола Парапунов, Разлог-01
Posted in А5.2 Само слика

1944.11.18_Посмртен говор за Никола Парапунов, Разлог

Реч, изнесена на траорниот митинг во гр. Разлог на 18. XI. 1944 година по случаи погребението на Никола Парапунов Скапи сестри и бракја Македонци драги бугарски грагјани — партијци, _младинци, партизани, храбри бугарски народни војници, отечество-фронтовци. От името на временото македонско правителство во Бугарија, т. е, от името на слободната Македонска држава и на Македонската народно-ослободителна војска сум изпратен, да…

1945_Мице Андонов - ’Недилимите‘
Posted in _Избор А5.2 Само слика

1945_Мице Андонов – ’Недилимите‘

1945 Мицо Андонов, внук на Гоце Делчев од неговата сестра Тина Делчева. Низ целата статија: Гоце Македонец, Македонски народ, за Македонија!   Неделимите Бройки са тези. които надживеват дните си. Затова и са. Иначе необяснимо би било защо историята задле-тява имената им, а народите реаиостно носят в сърдцята си образите им. Те не загиват. Като народът Нещо повече — народите…

2008+_БМОРК, лажен Устав
Posted in А5.2 Само слика

2008+_Б.М.О.Р.К., лажен Устав

Бугарските пропагандисти едно време започнаа упорно да убедуваат дека во првиот Устав на В.М.Р.О. не стоело В.М.Р.О. (Внатрешна) туку Б.М.Р.О. (Бугарско). При тоа за поткрепа ја вадеа горната лажирана (фалсификувана) слика. Бројните подоцнежно откриени документи посебно од странските новинарски архиви во целост исклучија било какво присуство на некаква организација со име Б.М.Р.О. или Б.М.О.Р.К..   Посочила: DragonGirl

1941_Бугарски историчари - за цар Самоил
Posted in А5.2 Само слика

1941_Бугарски историчари – за цар Самоил

„… професор Јордан Иванов тврди, дека цар Самоил е од ерменско потекло; проф. Златарски, Пастухов, Цветко Стојанов и др. мислат дека цар Самоиловиот род бил од славјанско потекло – од македонско славјанско племе брсјаци; проф. Никола П. Благоев смета цар Самоиловиот род за прабугарски; српскиот проф. Владимир Петковиќ мисли дека цар Самоил имал персиско потекло. … меѓу тие лутања на…

1941.05.25_Цар Борис, Солун
Posted in А20.2 Само слика А5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

1873_Петко Славејков, писмо
Posted in А5.2 Само слика

1873_Петко Славејков, писмо

„… глупавите настојувања на тукашниот православен човек (Солун), …дека тие не се Бугари, туку Македонци т.е. различни од Бугарите …“ Петко Славејков зборува за движењето за издвојување на некои црковни општини во посебна македонска Црква преку возобновување на Охридската Архиепископија. Посочил: Пољакот од Македонија

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците
Posted in А5.2 Само слика

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците

„… Пред години, во самиот почеток на бугарската преродба, тогашниот руски конзул во Солун ги наговарал Х. лазаровци, како и Робевци во Битола, да не ја кријат народноста, а да преминат во Бугари, затоа што, како богати и влијателни луѓе, обичното население нив ги гледа и нив ги следи. … Д. Миладинов … дека В. Григорович го замолил да напише…

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија
Posted in А5.2 Само слика

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија

1947_Ученичка книшка, Горна Џумаја
Posted in А5.2 Само слика

1947_Ученичка книшка, Горна Џумаја

Училишни предмети Македонски Јазик и Македонска Историја. Летото 1947 година со наменски закон изгласан во Великото народно собрание на НР Бугарија, во училиштата во Пиринска Македонија, биле воведени како училишни предмети македонскиот книжевен јазик и македонската национална историја. На сликата е ученичка книшка во Горна Џумаја (Благоевград) од тоа време.

1924.08-09_Тодор Александров, некролог
Posted in А5.2 Само слика

1924.08-09_Тодор Александров, некролог

„… злодејци го убија легендарниот македонски национален херој Т. Александров… … најголемиот македонски револуционер и патриот …“