Оддел: А5.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БУГАРСКИ ИЗВОРИ со оригинална слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1945_Мице Андонов - ’Недилимите‘
Posted in А* Избор А5.2 Само слика

1945_Мице Андонов – ’Недилимите‘

1945 Мицо Андонов, внук на Гоце Делчев од неговата сестра Тина Делчева. Низ целата статија: Гоце Македонец, Македонски народ, за Македонија!   Неделимите Бройки са тези. които надживеват дните си. Затова и са. Иначе необяснимо би било защо историята задле-тява…

2008+_БМОРК, лажен Устав
Posted in А5.2 Само слика

2008+_Б.М.О.Р.К., лажен Устав

Бугарските пропагандисти едно време започнаа упорно да убедуваат дека во првиот Устав на В.М.Р.О. не стоело В.М.Р.О. (Внатрешна) туку Б.М.Р.О. (Бугарско). При тоа за поткрепа ја вадеа горната лажирана (фалсификувана) слика. Бројните подоцнежно откриени документи посебно од странските новинарски архиви…

1941_Бугарски историчари - за цар Самоил
Posted in А5.2 Само слика

1941_Бугарски историчари – за цар Самоил

„… професор Јордан Иванов тврди, дека цар Самоил е од ерменско потекло; проф. Златарски, Пастухов, Цветко Стојанов и др. мислат дека цар Самоиловиот род бил од славјанско потекло – од македонско славјанско племе брсјаци; проф. Никола П. Благоев смета цар…

1941.05.25_Цар Борис, Солун
Posted in А19.2 Само слика А5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

1873_Петко Славејков, писмо
Posted in А5.2 Само слика

1873_Петко Славејков, писмо

„… глупавите настојувања на тукашниот православен човек (Солун), …дека тие не се Бугари, туку Македонци т.е. различни од Бугарите …“ Петко Славејков зборува за движењето за издвојување на некои црковни општини во посебна македонска Црква преку возобновување на Охридската Архиепископија….

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците
Posted in А5.2 Само слика

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците

„… Пред години, во самиот почеток на бугарската преродба, тогашниот руски конзул во Солун ги наговарал Х. лазаровци, како и Робевци во Битола, да не ја кријат народноста, а да преминат во Бугари, затоа што, како богати и влијателни луѓе,…

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија
Posted in А5.2 Само слика

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија

1947_Ученичка книшка, Горна Џумаја
Posted in А5.2 Само слика

1947_Ученичка книшка, Горна Џумаја

Училишни предмети Македонски Јазик и Македонска Историја. Летото 1947 година со наменски закон изгласан во Великото народно собрание на НР Бугарија, во училиштата во Пиринска Македонија, биле воведени како училишни предмети македонскиот книжевен јазик и македонската национална историја. На сликата…

1924.08-09_Тодор Александров, некролог
Posted in А5.2 Само слика

1924.08-09_Тодор Александров, некролог

„… злодејци го убија легендарниот македонски национален херој Т. Александров… … најголемиот македонски револуционер и патриот …“

1870+_Петко Славејков за платената бугарштина
Posted in А* Избор А5.2 Само слика

1870+_Петко Славејков за платената бугарштина

Бугарскиот националистички пропагатор Петко Славејков сведочи дека бугароманството во Македонија кон крајот на 19от век, било платена професија – „Ќе ми дадеш пари, ќе се чинам Бугарин“. Потоа, додава и дека на Македонецот никако не му е гајле за „отечеството“…

1893.10.02_Новинарски напад на македонската самобитност како „сепаратизам“, Софија
Posted in А* Избор А5.2 Само слика

1893.10.02_Новинарски напад на македонската самобитност како „сепаратизам“, Софија

Бугарската политика од основањето на бугарската државност, со текот на времето сѐ повеќе и повеќе ја злоупотребувала принудноста на македонското ослободително движење за логистичко користење на територијата на бугарската држава. Така борбата за слободна и самостојна Македонија безсрамно ја нарекувале…

1890+_Марин Дринов против грчкото присвојување на Македонците
Posted in А16.2 Само слика А18.2 Само слика А5.2 Само слика

1890+_Марин Дринов против грчкото присвојување на Македонците

Бугарскиот историчар, јазичар и државник Марин Дринов наведува причини за погрешноста на грчкото присвојување на древните Македонци.

1900+_Стефан Кемилев за Јане Сандански
Posted in А5.2 Само слика

1900+_Стефан Кемилев за Јане Сандански

Бугарскиот правник и општественик Стефан Кемилев го опишува Јане Сандански како македонски националист: „Јане ја разви тезата, дека е погубно за македонското население и за самата Бугарија, македонското прашање да се третира во смисла на национално обединување на Бугарите и…

1903_Бугарофилот М. Грашев против ''сепаратистот'' К.П. Мисирков
Posted in А5.2 Само слика

1903_Бугарофилот М. Грашев против ”сепаратистот” К.П. Мисирков

Колебливиот бугарoман Милан Грашев со потекло од Прилеп бил употребен од бугарската шовинистичка политика за како домороден Македонец да ја нападне книгата на Крсте П. Мисирков „За Македонските работи“ пред нејзиното објавување. Критикувајќи го како македонски сепаратист патем и како…

Бугарска книга за македонскиот цар Самуил
Posted in А5.2 Само слика

Бугарска книга за македонскиот цар Самуил