Оддел: А5.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БУГАРСКИ ИЗВОРИ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1954_Отечествен фронт, Софија
Posted in А5.3 Само посока

1954_Отечествен фронт, Софија

„… Од тој ден изминаа 54 години, а името на преданиот и бестрашен борец на македонското национално – револуционерно движење Гоце Делчев се носи и денес како легенда низ целата македонска земја. Гоце Делчев е и ќе остане бесмртен во…

1957_Работническо дело, Христо Калајџиев, Софија
Posted in А5.3 Само посока

1957_Работническо дело, Христо Калајџиев, Софија

„… Се навршуваат 54 години од херојската смрт на пламениот борец револуционер, на великиот син на македонскиот народ, Гоце Делчев. Неговото велико дело свети се појарко, а неговиот подвиг и денес ги вдахновува борците за слобода, за мир и за…

1903_Григор Начович
Posted in А15 Странски сведоштва А5.3 Само посока

1903_Григор Начович

Бугарскиот политичар, министер и дипломат Григор Начович за меѓусебниот одбивен однос на бугарската влада со Македонците кои не сакале припојување туку автономија.   • 1903 Татарчев кон Григор Начович « 2013_Матица Македонска – Скопје – ‘ВМРО 1893-1903. Поглед низ документи’•…

Вероучение - Поука 03
Posted in А5.3 Само посока

1878.06.23_Весник ‘Македонија’-

„… Ферманот кога излезе од милостивите раце на Н. В. С. А. претставуваше голема утеха за Бугарите кога се видоа сместени во нивните епархии; но таа висока милост не беше дадена само исклучиво за Бугарите, туку истото се вети и…

1903+ « 1930+_Петар Маринов - ’Робинката‘, Смолјан
Posted in А5.3 Само посока

1903+ « 1930+_Петар Маринов – ’Робинката‘, Смолјан

„… О, колко страх преживјахме тогава! Ала се царство с насилие не крепи и там, дето има м’ки, народ’т само повалја и власт, и сила, и цар… Една само мис’л имаха тогава И б’лгари И срби И македонци – Една…

1918.05.30_Бугарски Военополев суд - Ангел Петров, Рударски Колиби
Posted in А5.3 Само посока

1918.05.30_Бугарски Военополев суд – Ангел Петров, Рударски Колиби

Бугарски воен суд осудува Македонец затоа што агитирал за создавање македонска партија чија цел ќе биде одделување на Македонија од Бугарија. Посочил: Пољакот од Македонија

1900_Георги Бакалов - 'Претендентите за Македонија', Варна
Posted in А5.3 Само посока

1900_Георги Бакалов – ‘Претендентите за Македонија’, Варна

Бугарскиот социјалист Георги Бакалов кој пишувал под псевдонимот Глигорев за македонското самочувство рекол: „… Во селата во Македонија ако сретнеш селанец што говори словенски и припаѓа на Православната религија… деветорица од десет од овие луѓе и покрај што се предмет…

1895_Атанас Шопов - 'Од новата историја на Бугарите во Турција', Пловдив, с77-78
Posted in А5.3 Само посока

1895_Атанас Шопов – ‘Од новата историја на Бугарите во Турција’, Пловдив, с77-78

Атанас Шопов за Коста Групче – „… Тој проповеда дека Македонците не се ни Срби, ни Бугари, туку целосно одделна славјанска народност … Групчев со лажно име се труди да ги протне своите лицемерни начела… Тој го прегрнал и го…

1946_Павел Делирадев - 'Jане Сандански', с13, Македонски научен институт, библиотека "Бележити Македонци", Софиja
Posted in А23.3 Комити А5.3 Само посока

1946_Павел Делирадев – ‘Jане Сандански’, с13, Македонски научен институт, библиотека “Бележити Македонци”, Софиja

„… Добро ориентиран по задачите, средствата и организациската структура на ВМРО, тоj уште подобро се подотвува за неjзин апостол, и во текот на април 1901 година заминува со своjа чета со цел да агитира со боевите лозинги на организациjата и…

Неколку толкувања за поимот „Бугар“
Posted in А18.3 Само посока А5.3 Само посока

Неколку толкувања за поимот „Бугар“

• 1938_Ст. Чилингиров – ‘Какво е дал Б`лгаринот на другите народи’, Софија • „… Изразот – бугарска работа, полн со презирност и прекор не слегува од усните на никого од нас уште и ден денес… …што и да се случи,…

1976_Народносниот состав на Бугарија
Posted in А* Избор А5.3 Само посока

1976_Народносниот состав на Бугарија

Македонци – 3,201,720. Во 1976 во изложувањето на народносните состојки на бугарската нација само прабугарските остатоци (Гагаузите) се наведени како Бугари. Сите други се сметани како Македонци или Тракијци. „… во Бугарија живеат Македонци – 3,201,720 Тракијци – 2,000,000 Турци…

1925_Жалба до бугарскиот цар Борис III
Posted in А5.3 Само посока

1925_Жалба до бугарскиот цар Борис III

Поплака за македонската паравоена сила во Пиринскиот крај и за македонските бегалци кои им ги одземале работните места на Бугарите во бугарската држава.

1934.05.13_Георги Димитров (писмо до IV конгрес на МНС), Москва
Posted in А* Избор А5.3 Само посока

1934.05.13_Георги Димитров (писмо до IV конгрес на МНС), Москва

Братски поздрав на делегатите на Четвртиот конгрес на Македонскиот народен сојуз Се чувствувам неразделно сврзан со судбината на македонскиот народ и како бугарски пролетерски револуционер, и како син на семејство кое потекнува од Разлог — долината на историското Илинденско востание….

1896.04.06_Фердинанд Саксобурготски, кнез на Бугарија
Posted in А5.3 Само посока

1896.04.06_Фердинанд Саксобурготски, кнез на Бугарија

„Во Македонија, главната маса од населението ниту се Бугари, ниту Срби, туку Словени и христијани, кои зборуваат јазик подеднакво далечен или ако сакате подеднакво близок на српскиот и на бугарскиот јазик, но, јазик, кој е посебен дијалект, ако не и…

1941_Trajco Kostov, Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Worker’s Party
Posted in А15 Странски сведоштва А5.3 Само посока

1941_Trajco Kostov, Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Worker’s Party

And the facts say that a great part of the Macedonian population has more a Macedonian than a Macedo-Bulgarian consciousness. According to reliable facts, supplied by our competent comrades of Macedonia itself, the Macedonian consciousness has penetrated quite deeply, especially…