Оддел: А6.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ ГРЧКИ ИЗВОРИ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1892.04.29_Грчки весник 'Неологос', Цариград (за списание 'ЛОЗА')
Posted in А6.3 Само посока

1892.04.29_Грчки весник ‘Неологос’, Цариград (за списание ‘ЛОЗА’)

Против бугарските напади кон македонското списание „Лоза“, во одбрана застанал грчкиот весник „Неологос“. „… Земајќи повод од едно периодично списание „Лоза“, кое е издавано во Софија на словеномакедонски јазик, со правопис што не е бугарски, бугарскиот весник „Свобода“ блуе разрушувачки пени против Словеномакедонците во Бугарија и ги заплашува со прогони. И зошто сето тоа? Затоа што Словеномакедонците, измамени, ги напуштаат…

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

2000_Тасос Костопулос – ‘Забранетиот јазик’

„… Јане Сандански и Димитар Влахов барале одделување на словенските училишта од контролата на бугарскатата црква и нивно ставање под државна контрола, а истовремено се работело кон воведување на – славомакедонскиот како наставен јазик. …“ Посочил: Весник Нова Македонија

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

1908.08.01_Грчки весник ‘Кери’

Сандански е носител на голема идеја која требало да го привлече вниманието на Грците. Тој секогаш се борел за слободата на Македонија, а никогаш не настојувал да работи за Сан-стефанскиот договор. Посочил: Весник Нова Македонија

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment
Posted in _Избор А20.1 Слика и посока А6.3 Само посока

2019.01.25_Nikos Filis, member of Greek Parliment

“Macedonia is not one and Greek! There are several Macedonias. The other Macedonia is defined by the Bucharest Treaty which bears our, Greek signature. Maybe it doesn’t sound too good, but it is the truth. Greek Macedonia is Greek, and let me clarify, IT WAS MADE GREEK, because from 1912 to 1922, when the refugees came, THERE WAS NO GREEK MAJORITY…

-0499--0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна
Posted in А17.3 Само посока А6.3 Само посока

-0499–0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна

Ако Херодот тврди дека Тесалијците биле први Хелени кои им се предале на Персијците тогаш според Херодот Македонците не биле Хелени. Затоа што неспорно е дека Македонците биле покорени многу порано. На друго место запишал дека Персијците преку македонските планини преминале во Елада.

1913_Грчки воени злосторства
Posted in А20.3 Само посока А6.3 Само посока

1913_Грчки воени злосторства

Грчки воени злосторства опишани во писмата на грчките војници.

1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата
Posted in А20.3 Само посока А6.3 Само посока

1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата

Помеѓу 1913-1928 словенските имиња на стотици села и градови биле хеленизирани од Комитетот за Смена на Имињата, кој бил овластен од грчката Влада со цел за „отстранување на сите имиња кои ја загадуваат и нагрдуваат прекрасната појава на нашата татковина“. Committee for the Changing of Names Between 1913-28 the Slavic names of hundreds of villages and towns were Hellenized by…

1941-1949_Грчки воени злосторства
Posted in А20.3 Само посока А6.3 Само посока

1941-1950_Грчки воени злосторства

Едно лично сведоштво од грчки војник за злосторствата правени над македонското население за време на Граѓанската војна.

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците
Posted in А20.3 Само посока А6.3 Само посока А15 Странски изјави

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

“Македонскиот иредентизам” не е правиот проблем, правиот проблем е грчкиот геноцид врз Македонците во Беломорска Македонија и насилното претопување (асимилација). „The “Macedonian irredentism” is not the real problem. The real problem is the Greek genocide over Macedonians in the Aegean Macedonia and the violent assimilation.“

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

1937.11.05_Акрополис

Атинскиот весник „Акрополис“ во 1937 година отпечатил напис на еден грчки новинар кој го посетил Воден и бил восхитен од преземените мерки за да се искорени македонскиот јазик и да се наметне грчки: Ова треба да го направиме со една добро планирана акција, без скокови и падови, по еден строго и во подробности изработен план, без да креваме шум околу…

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока А15 Странски изјави

1925.01.25_Greek Infantry Lieutenant Dim. Kamburas, Armensko

Being shocked and increasingly concerned, I struck the village mayor when I heard him speak Bulgarian, which he wishes call Macedonian, and I recommended that in the future should always and everywhere speak only Greek, and that should recommend that his villagers do the same.