Оддел: А9.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални ГЕОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКИ слики, но без посока за времето или изворот на документот.

1918_British philological ethnographical map of central & south eastern Europe
Posted in А* Избор А9.2 Само слика

1918_British philological ethnographical map of central & south eastern Europe

Извор

1844_Neueste Karte von Griecheland
Posted in А9.2 Само слика

1844_Neueste Karte von Griecheland

На германска карта од 1844 топонимите се заведени со словенско-македонските називи кои тие ги имале пред грцизацијата. посочил: Портал Македонска Нација

0814~ «_Europe at the death of Charlegmagne
Posted in А* Избор А9.2 Само слика

0993 – 1018 « _Драгашевиќ – ‘Словенска федерација за време на Македонецот Самоил’

0814~ «_Europe at the death of Charlegmagne
Posted in А9.2 Само слика

0814~ «_Europe at the death of Charlegmagne