Оддел: А10 Светска картографија

Докази за македонската самобитност од разни светски картографски извори

1836_Henry S. Tanner - ’Turkey in Europe.‘, Philadelphia
Posted in А10.1 Слика и посока

1836_Henry S. Tanner – ’Turkey in Europe.‘, Philadelphia

Американска обоена земјописна карта. Македонија како самостоен земјописен поим. Истото наведено и во описот на картата. Извор: Збирка David Rumsey

1808_Charles Smith - ’Turkey in Europe.‘, London
Posted in А10.1 Слика и посока

1808_Charles Smith – ’Turkey in Europe.‘, London

Почеток на 19 век. Јасна земјописна претстава за Македонија како земја која е одвоена од Грција…, Албанија, Бугарија… Тесалија е гранична територија меѓу Македонија и Грција. Македонија е подпоим на Румелиската управна покраина – санџак. Целата карта   И во описот кој може да се види кај изворот. Македонија е наведена како посебна земја.   Извор: Збирка David Rumsey

1867_Adolf Stieler, A. Petermann - ’Ost-Europa. Sud-West-Russland & die Turkei. (Southeast Europe).‘, Gotha
Posted in А10.1 Слика и посока

1867_Adolf Stieler, A. Petermann – ’Ost-Europa. Sud-West-Russland & die Turkei. (Southeast Europe).‘, Gotha

Германска земјописна карта, средина на 19 век, Македонија само како копнена земја. Крајбрежните делови се ставени како грчки.   Извор: Збирка David Rumsey

1688_Vincenzo Coronelli - ’Composite - Robinson Projection, 24 Gores and 2 Calottes, Terrestrial Globe‘, Venezia
Posted in А10.1 Слика и посока

1688_Vincenzo Coronelli – ’Composite – Robinson Projection, 24 Gores and 2 Calottes, Terrestrial Globe‘, Venezia

Венецијанска земјописна карта. Земја Македонија одвоена од земјите Србија, Бугарија, Далмација, Босна… Грција спомената само како Јонско Грчко Море.   Извор: Збирка David Rumsey

1825_Felix Delamarche - ’Turquie D'Europe ... 1825‘, Paris (F. Delamarche)
Posted in А10.1 Слика и посока

1825_Felix Delamarche – ’Turquie D’Europe … 1825‘, Paris (F. Delamarche)

Земете ја во предвид годината и погледнете ги македонските називи на земјописните поими: Серез, Драма, Кавала, Вардар, Градиште, Штип… На картата наместо Македонија ставен е турскиот назив Румелија (ромејска/византиска христијанска земја). Но во легендата стои – Земја: Албанија, Земја: Бугарија, Земја: Грција, Земја: Македонија. Поширок поглед на картата Извор: Збирка David Rumsey

1904_Adolf Stieler, B. Domann, C. Vogel - ’50. Balkan-Halbinsel‘, Gotha (Justus Perthes)
Posted in А10.1 Слика и посока

1904_Adolf Stieler, B. Domann, C. Vogel – ’50. Balkan-Halbinsel‘, Gotha (Justus Perthes)

Германска земјописна карта за Балканскиот Полуостров. И во самата легенда e наведено – Земја: Грција, Земја: Македонија, Земја: Албанија и Земја: Бугарија. Извор: Збирка David Rumsey

1913_Esref Mehmed - 'Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1913_Esref Mehmed – ‘Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)

Турска земјописна карта или приказ од неколку карти за Македонија во древноста. На сите нив Македонија е одвоена од Грција. Извор: Збирка David Rumsey

-0400-+ « 1846_Emma Willard - ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)
Posted in А10.1 Слика и посока

-0400-+ « 1846_Emma Willard – ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)

Сликовен приказ на историјата на кој може да се види дека Грција и Македонија се одвоени историски поими. Македонија не спаѓа под Грција. Македонија, Грција и Царството на Кир (Персија) подоцна го сочинуваат Царството на Александар. Целата слика од т.н. Храм на Времето. Извор: Збирка David Rumsey

-0168+ « 1861_Heinrich Kiepert - 'Tab. X. Imperium Romanum‘, Berlin (Dietrich Reimer)
Posted in А10.1 Слика и посока

-0168+ « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. X. Imperium Romanum‘, Berlin (Dietrich Reimer)

За време на Римското Царство Македонија се простира од градот Филипи на запад до Јадранско Море. На север до под Скопје, а она кое е необично што на некои карти како што е и оваа Тесалија на југ е ставена во македонски граници. Грција на оваа карта воопшто не е заведена како земјописен поим. Извор: Збирка David Rumsey

1877_Heinrich Kiepert – ’Tab. I. Orbis terrarum antiquis notus - altero p. Chr. n. seculo‘, Berlin (Dietrich Reimer)
Posted in А10.1 Слика и посока

1877_Heinrich Kiepert – ’Tab. I. Orbis terrarum antiquis notus – altero p. Chr. n. seculo‘, Berlin (Dietrich Reimer)

Земјописна карта за древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ. Извор: Збирка David Rumsey

1838_James Wyld, James Wyld - ’Orbis veteribus notus‘, London (James Wyld)
Posted in А10.1 Слика и посока

1838_James Wyld, James Wyld – ’Orbis veteribus notus‘, London (James Wyld)

Англиска земјописна карта за древноста. Macedonia на средина меѓу – Moesia на север, Thracia на запад, Gracia на југ, Hadriaticum Mare на запад и Illyricum на северозапад.   Извор: Збирка David Rumsey

1873_W. Smith, C. Muller - ’The world as known to ancients‘, London (John Murray)
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1873_W. Smith, C. Muller – ’The world as known to ancients‘, London (John Murray)

„Светот каков што бил познат во древноста“ Хелас на југ без Епир и Тесалија и како помал поим од Ахаја. Иако има исцртана граница, според бојата Тесалија е ставена во рамките на Македонија. Македонија на север до Скопје, на запад до Јадранско Море.   Извор: Збирка David Rumsey

1838_Raffaele Mancini - Mappamondo costrutto su quello di Gardner‘, Naples (Raffaele Mancini)
Posted in А10.1 Слика и посока

1838_Raffaele Mancini – Mappamondo costrutto su quello di Gardner‘, Naples (Raffaele Mancini)

Италијанска земјописна карта на која Македонија е во своите граници, но именувана како Румелија (турски назив за византиска/ромејска христијанска земја). Јасно одвоена од Албанија, Бугарија, Грција, Србија.   Извор: Збирка David Rumsey

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. No. 13. Page 29. Carte de L’Empire des Turcs en Asie & en Afrique’, Amsterdam
Posted in А10.1 Слика и посока

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. No. 13. Page 29. Carte de L’Empire des Turcs en Asie & en Afrique’, Amsterdam

Јужен Балкан два јасно разграничени и рамноправни поими, Македонија средина и Грција на југ. Нема никакво препоклопување. Извор: Збирка David Rumsey

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome 7. No. 2. Chronologie des Etats & Empires du Monde’, Amsterdam
Posted in А10.1 Слика и посока

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome 7. No. 2. Chronologie des Etats & Empires du Monde’, Amsterdam

Македонија одвоена земја. Во Грција не е ставена дури ни Тесалија. Извор: Збирка David Rumsey