Оддел: А10.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1915_Rodolphe Archibald Reiss
Posted in А10.2 Само слика

1915_Rodolphe Archibald Reiss

Во својот извештај во 1915 година пишува дека жителите на Македонија зборуваат македонски јазик што не се зборува во Софија или Белград и дека е посебен јазик. Тој исто така пишува дека Македонците не се Бугари ниту Срби, само Македонци….

0813+_Лав Граматик, летопис
Posted in А10.2 Само слика

0813+_Лав Граматик, летопис

Опис на разни настани во кои Македонците успешно се соочиле со Бугарите и Хуните. Посочил: Пољакот од Македонија

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia
Posted in А10.2 Само слика

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia

„… Македонците и Грците често пати се креваа на оружје против Портата и нивното подредување на дивите орди од Албанците, од пред дваесет години, не се чини дека влијаело на старата омраза. …“

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус
Posted in А10.2 Само слика А16.2 Само слика

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

Грчката навреда за македонскиот крал ќе заврши со убиство на навредувачот. „… Потоа Александар, неспособен повеќе да го задржи својот гнев скокна на нозе и фрли едно од јаболките кои лежеа на масата кон Клитус и го погоди, а потоа…

1829+_Giuseppe Giusti
Posted in А10.2 Само слика

1829+_Giuseppe Giusti

Македонците спомнати во песна на италијанскиот поет Giuseppe Giusti кој живеел од 1809 до 1850 година. „… Кој е тоа, украсен со стотини (вид накит), Градоначалникот на Лукка, протестантскиот Дон Жуан Меѓу тираните не е тиран туку џуџе Кога виде…

Склавините господари на Пелопонез
Posted in А10.2 Само слика А19.2 Само слика

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.

1900~_Националноста поврзана со црковната припадност
Posted in А10.2 Само слика

1900~_Националноста поврзана со црковната припадност

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите
Posted in А10.2 Само слика

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

Бугарите самите себе си се нарекувале Оногундури или Оногури. Според повеќе средновековни извори, вистинското име на Татаро-бугарите било Оногури или Оногундури. Оногури е ЕНДОНИМ (самонарекување), а „Бугари“ или „Вулгари“ е ЕГЗОНИМ (онака како другите ги нарекувале). Во случајов Византијците кои…