Оддел: А11 Светска историја

1917_Harold W. V. Temperley - ’History of Serbia‘, London
Posted in _Избор А11.1 Слика и посока

1917_Harold W. V. Temperley – ’History of Serbia‘, London

„… Изгледа дека таму има Македонска раса (народ н. з.), независен од овие приточни текови – народ силен, издржлив, смел, самостоен, секогаш спремен на странецот да му притекне напомош во првата можност. Затоа Македонија остана непрекинат проблем за сите околни нации, собирно место и земја за крвава расправа помеѓу различни аспиранти за освојување и слава. Додека Турците сѐ уште ја…

1906_H.N. Brailsford - ’Macedonia - Its Races and Their Future‘, p96
Posted in А11.1 Слика и посока

1906_H.N. Brailsford – ’Macedonia – Its Races and Their Future‘, p96

„… Под третиот цар, Самоил, источните покраини беа изгубени, но Империјата остана цврсто сместена на запад, со главен град Охрид, каде ја задржа својата независност до 1018 година. Така, определено беше македонска држава, а Охрид се здоби со традиција на македонските словени сентиментален престиж што тој сè уште го задржува. …“   Посочил: Кукузел

1942.10 « 1975_Marshall Lee Miller - ’Bulgaria during the Second World War‘, p123, (Stanford University Press)
Posted in А11.1 Слика и посока

1942.10 « 1975_Marshall Lee Miller – ’Bulgaria during the Second World War‘, p123, (Stanford University Press)

„… Германски разузнавачки извештај од 1942 запазил: ‘Македонците, кои во текот на југословенското владеење со воодушевување гледаа на сѐ што е бугарско, сега се извонредно разочарани откако се запознаа со целосно поткуплива како и неспособна бугарска управа’ …“ Посочил: Кукузел Извор: sagepub.com

1480 – 1483 « 1896_Aubrey Stewart - ’The book of wanderings of brother Felix Fabry‘, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1480 – 1483 « 1896_Aubrey Stewart – ’The book of wanderings of brother Felix Fabry‘, London

Во летопис од 1480 – 1483 година се споменуваат Македонци и тоа заедно со Турци, Сарацени, луѓе од Албанија, Ахаја, Илирија и Склавонија кои се нашле како робови на галии. „… Овие робови на галии најголем дел се купени робови на капетанот, или инаку тие се луѓе од ниска класа, или затвореници, или луѓе кои избегале или биле одземени од…

2009.04.02_Peter Mackridge - ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford
Posted in А11.1 Слика и посока

2009.04.02_Peter Mackridge – ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford

Повеќе сведоштва за нешто малку послободнa употреба на зборовите Македонци или македонски јазик во Грција сѐ до 30тите години на 20 век. Посочил: Карев

0600 – 0700 « 2014_Clifford R. Backman - ’The Worlds of mediaeval Europe‘, III, Oxford
Posted in А11.1 Слика и посока

0600 – 0700 « 2014_Clifford R. Backman – ’The Worlds of mediaeval Europe‘, III, Oxford

Онолку колку што можеме да го разбереме напишаното, овој современ британски историчар во оксфордско издание тврди дека кога Славајните дошле, тука веќе имало Срби, Хрвати и Македонци. Со кои се претопиле и измешале, но му го наметнале јазикот. „… Воениот сојуз со Аварите им даде снага да пречекорат на Византиска територија. Бандите од Славјанските авантуристи стигнале до Егејско Море до…

1923.10.23_Baron Rose - ’Forty years of diplomacy‘, New York
Posted in А11.1 Слика и посока

1923.10.23_Baron Rose – ’Forty years of diplomacy‘, New York

„… Исто така има во Македонија народ кои одбиваат да се сметаат ниту како Срби, ниту Бугари, и кои сакаат да бидат просто Македонци. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1997_John Shea - 'Macedonia and Greece - The struggle to define a New Balkan Nation'
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А20.1 Слика и посока А11.1 Слика и посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests ?) од 16 век ја истакнуваат Македонската посебност од другите Балкански територии. Кога другите Балкански држави се бунат против Турците…

1996_Paul R. Magosci - ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle
Posted in А11.1 Слика и посока

1996_Paul R. Magosci – ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

„… Едно нешто е сигурно: пишуваниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на ниту еден од зборуваните јазици или наречја на жителите. Со други зборови, немал основа во ниеден од Источно Славјанските наречја, ниту е гранка од препоставен постар облик на Украински, Белоруски или Руски. Туку бил книжевен јазик, познат како ‘Стар Црковно Славјански’ изворно заснован на наречјата од…

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt - ’The people of Turkey‘
Posted in А11.1 Слика и посока

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt – ’The people of Turkey‘

Често пати грчките пропагандисти користат податоци кои во негирањето на македонскиот народ ги претставуваат како да се во нивна полза но при подобар преглед излегува дека тоа воопшто не е така. Еве еден таков извадок: Во Тракија и Македонија, каде хеленската крв и својства преовладуваат и хеленското влијание посилно се чувствува, луѓето себе си се нарекуваат Тракијци и Македонци, повеќе…

1844_Charles Rollin - 'Ancient history in IV volumes', vol I, pg414
Posted in А11.1 Слика и посока

1844_Charles Rollin – ‘Ancient history in IV volumes’, vol I, pg414

Macedonia. It was a long time before the Greeks had any great regard to Macedonia. Her kings living retired in woods and mountains, seemed not to be considered as a part of Greece. They pretended, that their kings, of whom Caranus was the first, were descendants from Hercules. Philip and his son Alexander raised the glory of this kingdom to…

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece: Two Ancient and Separate Nations’, pg.23-35.

To get to the real Macedonians we need to start a little before the time of Alexander the Great. If we go too far back, say to the seventh century B.C., we find that Macedon was a tiny little piece of land that no one today would really be interested in. It was an area that could be covered on…

1444_Антонио де Бонфини - ’Историја на Унгарците‘
Posted in А11.1 Слика и посока

1444_Антонио де Бонфини – ’Историја на Унгарците‘

Во време кога на Балканот веќе се присутни Турците за време на крстоносен поход унгарски летописец запишува Македонци како жители јужно од Бугарија. Истиот летописец Бугарите ги определува како славјански народ со ист корен како Пољаците. Посочил: Пољакот од Македонија

1908_Allen Upward - ’The east end of Europe‘, pg.202-204, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1908_Allen Upward – ’The east end of Europe‘, pg.202-204, London

„… Во Владово (Воденско), првото село, стигнавме по 2 часа јавање… Побарав да го повикаат човекот кој изгледа беше водечки човек на тоа место и тој дојде во стражарската куќичка и слободно одговори на моите прашања во присуство на еден турски капетан. Прашав на кој јазик зборуваат тие, а мојот грчки преведувач невнимателно преведе ‘булгаре’, а човекот всушност рече ‘македонски!’….

1919_Harold W. V. Temperlay - ’History of Serbia‘, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1919_Harold W. V. Temperlay – ’History of Serbia‘, London

„… Сигурно е дека грото од македонското население се Словени – на ниеден начин не е сигурно дека се Бугари. Има многу нешта натаму да се каже за гледањето дека стварното население не е ни бугарско ни српско, туку на пола пат …“ Посочил: Пољакот од Македонија