Оддел: А11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СТРАНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1903.09.04_The New York Times - Defeat of Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.09.04_The New York Times – Defeat of Macedonians

ПОРАЗИ НА МАКЕДОНЦИТЕ Султанот придвижил огромна војска од 80 000 луѓе за загушување на востанието во битолскиот вилает. Така големата броева надмоќност и надмоќната опрема под команда на Назир Паша на крај почнале да носат успеси кај Смилево, Клисура и…

1903.09.01_The New York Times - Macedonian successes
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.09.01_The New York Times – Macedonian successes

Новинарската вест насловена „македонски успеси“ известува за текот на Илинденското Востание на почетокот од гроздобер (септември). Од Константинопол стигнало известување за низа успеси на востаниците. Турците претрпеле порази кај Преслово и Хобеш, западно од Битола. Кај Киркилис комитите броеле 1000…

1903.08.25_The New York Times - Turks lay waste to Macedonian towns
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.25_The New York Times – Turks lay waste to Macedonian towns

Турците ги пустошат македонските градови. Една поширока статија која известува за текот на востанието. Се известува за потврдени и непотврдени гласини за колежи, злосторства, убиства на затвореници. Посебно се истакнати злосторствата во Крушево, битолската и леринската област. Таму бил извршен…

1903.08.23_The New York Times - Fighting at 15 places in Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.23_The New York Times – Fighting at 15 places in Macedonia

Новинарската вест известува за разгорување на востанието (Илинденско н.з.) на многу места. Известува за борби на петнаесет места во Македонија. Турците изгубиле 300 луѓе при дејствата во Одринско, додека востаниците изгубиле четиринаесетмина. Биле користени бомби во Сребрење (Sreborene) кое било…

1903.03.21_The New York Times - Severe fight in Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.03.21_The New York Times – Severe fight in Macedonia

Судири со турската војска во текот на 1903 година пред Илинденското Востание. „Жестоки борби во Македонија Софија, Цутар 20, – Весникот известува дека се случиле жестоки битки помеѓу турските војски и дел од востаниците во Голи Ридови (Golay Hills), Македонија….

1903.03.01_The New York Times - Sultan about Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.03.01_The New York Times – Sultan about Macedonians

Македонците спомнувани од Султанот во разговор со странски дипломат. Во написов е даден необичен разговор на Султанот најверојатно со потпишаниот на написот William E. McKenna кому му кажува што да им пренесе на другите дипломати. Под дипломатски притисок Турција била…

1903.02.22_The New York Times - Pope warns Macedonian catholics
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.02.22_The New York Times – Pope warns Macedonian catholics

„Папата ги предупредува Македонските Католици“ Папата на шест месеци пред Илинденското Востание ја откажал поддршката на борбата на Македонците против муслиманската власт. Весникот известува дека со писмо до свештенството во Македонија и Албанија им дал упатство сите католици да се…

1902.03.31_The New York Times - Greeks betray Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1902.03.31_The New York Times – Greeks betray Macedonians

„ГРЦИТЕ ГИ ПРЕДАДОА МАКЕДОНЦИТЕ. Заканувачкиот бунт за оваа пролет најверојатно ќе биде спречен – Црногроците ќе ја нападнат Турција?“ Пропагандата на македонскиот комитет изгубила влијание (била дискредитирана) меѓу побогатите класи во Бугарија поради злосторствата и пропратните изнуди. Сепак поранешниот Претседател…

1902.03.27_The New York Times - Fear a Macedonian revolt
Posted in А11.1 Слика и посока

1902.03.27_The New York Times – Fear a Macedonian revolt

„СТРАВ ОД МАКЕДОНСКИ РЕВОЛТ.“ Во Софија дипломатски претставници на Австро-Унгарија и Русија ја пренесле загриженоста на Виена и Петроград во врска со состојбите во Македонија. Австро-Унгарија и Русија блиску соработувале но работата ја усложнувала Султановата надеж на царската заштита од…

1902.01.04_The New York Times - The Macedonian committee
Posted in А11.1 Слика и посока

1902.01.04_The New York Times – The Macedonian committee

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ. Турција преку својот претставник Отоманскиот комесар во Софија протестирала до бугарската Влада за делувањето на Македонскиот Комитет. Бугарската Влада ја отфрлила одговорноста изјавувајќи дека територијата на која комитетот работел била турска и надвор од бугарската јурисдикција.   „……

1895.12.02_The New York Times - Macedonians threaten trouble
Posted in А11.1 Слика и посока

1895.12.02_The New York Times – Macedonians threaten trouble

„ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ЗАКАНУВААТ СО ПРАВЕЊЕ НА ПРОБЛЕМИ Побаруваат исти права (концесии) какви што добиле Ерменците. Софија, Сне. 1.- Собир на поддршка на Македонското движење беше одржан овде ова попладне. Плоштадот каде што собирот се одржа беше преполн. М. Такиев,…

1934.05.21_Evening Star - Bulgaria goes fascist, p.a-8 i8, Washington
Posted in А11.1 Слика и посока А18.1 Слика и посока

1934.05.21_Evening Star – Bulgaria goes fascist, p.a-8 i8, Washington

„Фашистите кои сега ја имаат контролата во Софија се огорчени противници на Македонските претензии. Има знаци дека Македонците се спремни за да се борат за својата слобода.“ “Бугарија преминува во фашизам.“ Покрај описот за начинот на кој во Бугарија превладеала…

1912.10.18_The Brooklyn Daily Eagle, p11
Posted in А11.1 Слика и посока

1912.10.18_The Brooklyn Daily Eagle, p11

„До денешно време во Солун, Пела или Едеса (Воден з.н.) се зборува дека Македонија никогаш не била дел од Грција, туку дека Грција била дел од Македонија! И ова е вистина. Македонците никогаш не беа Грци. Македонската империја под водство…

1942.09.14_The Evening Star, Washington
Posted in А11.1 Слика и посока

1942.09.14_The Evening Star, Washington

Весникот известува за македонскиот отпор. Обид за атентат на бугарскиот Министер за Внатрешни Работи, растурање на летоци за македонските востаници, во с. Смилево сите бугарски службени лица биле убиени од страна на македонски групи, македонските кругови во Софија биле противбугарски…

1903.08.09_St. Louis Morning - Macedonian Dynamiters
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.09_St. Louis Morning – Macedonian Dynamiters

„СТАРТУВАА МАКЕДОНСКИТЕ ДИНАМИТЕРИ ВО ВАЖНО ТУРСКО ПРИСТАНИШТЕ УЛИЧНИ СЦЕНИ ВО СОЛУН ВЕДНАШ ПОСЛЕ ДИНАМИТИРАЊЕТО НА ОТОМАНСКАТА БАНКА. Овој криминал, предвесник на многу слични избувнувања, бил изведен пред неколку седмици и беа сите доделени на македонските незадоволници, кои сакаат да создадат…