Оддел: А11.1 Слика и посока

1595_Lorenz Scheurl - 'Familia Othomannica, Et Quas Singuli Ex Ea Tyranni Clades Christianis Nefarie Intulerint ...'
Posted in А11.1 Слика и посока

1595_Lorenz Scheurl – ‘Familia Othomannica, Et Quas Singuli Ex Ea Tyranni Clades Christianis Nefarie Intulerint …’

Mакедонци во 1596 одделно од Бугарите, Србите и Грците.

0815+ « 2009_Claire Le Feuvre - Le Vieux Slave, Paris, (Les langues du Monde)
Posted in А11.1 Слика и посока

0815+ « 2009_Claire Le Feuvre – Le Vieux Slave, Paris, (Les langues du Monde)

Стариот словенски јазик бил роден говор на Кирил и Методиј, заснован врз солунското наречје на македонскиот јазик. Едиција „Јазиците на светот“ „… donc un dialecte macèdonien sapient sat …“ објавил…

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks - Greek A History of the Language and its Speakers
Posted in А11.1 Слика и посока

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks – Greek A History of the Language and its Speakers

Древните жители на јужнобалкансите хеленски градови полиси не можеле да се разбираат со древните Македонци.  

1964_Keith Brown - 'Loyal unto Death, Trust and Terror in Revolutionary Macedonia'
Posted in А11.1 Слика и посока

1964_Keith Brown – ‘Loyal unto Death, Trust and Terror in Revolutionary Macedonia’

Гоце Делчев : “…Ние ќе работиме за Македонија, ние Македонците имаме многу душмани, и треба да се бориме против сите тие. Најпрвин врховистите се наши душмани. Тие се лојални слуги на Крал Фердинанд, и иако се Македонци, не работат за Македонија, туку за него..”.

Posted in А15 Странски изјави А11.1 Слика и посока

1899_Léon Lamouche – ‘The Balkan Peninsula’, Pg. 21, 23

In Macedonia, the nationality of the Slavs, who form the great majority of the population, has been, especially since 1878, the object of passionate discussions between the Serbs and the Bulgarians who claim each for his race, the totality of these Macedonian Slavs.   За секој непристрасен набљудувач, Словените во Македонија не се Бугари и не се Срби.   Изворен…