Оддел: А11.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ШТАМПА без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Posted in А11.3 Само посока

1945.06.09_Bradford Observer

Обвинување од страна на Белград и Москва за протерувањето на илјадници Македонци од страна на грчките реакциoнери.

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1924.09.24_Tribune de Genève

„… Со своите високи квалитети, и покрај физичките страдања поради болест, која не простува, Александров беше станал легендарен конспиратор, кој дејствуваше неуморно на планините во Македонија. Неговата врховна цел беше независноста на Македонија, која во една самостојна држава ќе ги…

1916_Василиј В. Водовозов - 'Современик' (осврт по повод годишнината од смртта на Ј. Сандански)
Posted in А11.3 Само посока

1916_Василиј В. Водовозов – ‘Современик’ (осврт по повод годишнината од смртта на Ј. Сандански)

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1901.03.08_Весник – ‘Information’

Во изворите уште од 1901 година кои говорат за висока стапка на миграција од Македонија во Бугарија, Сер Франсис Планкет, британски амбасадор во Виена, во писмото испратено до маркизот од Ленсдаун, државен секретар за надворешни работи на Велика Британија, од…

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1890.07.21_San Francisco Call

The Christians, a herd of Greeks, Bulgarians and Macedonians, with the most villainous faces, morals and manners imaginable, have to be ruled with a tight hand in order to be kept from strangling one another.