Оддел: А11.1 Слика и посока

Posted in А11.1 Слика и посока

1955_Sarkis Atamian – ‘The Armenian Community, The Historical Development of a Social and Ideological Conflict’

„… Додека Курдите останале поделени, Македонското револуционерно движење соодветствува на Dashnaktzoutyoun (Ерменска Револуционерна Федерација н.з.). Иако Македонците имале исклучителни борци како Апостол Петков пред 1893, дури до тој датум дојде кога Внатрешната Македонска Револуционерна Организација била основана од такви исклучителни револуционерни умственици како Груев, Делчев, Матов, Сарафов и други. Најголемото достигнување на организацијата било Илинденското Востание од 1903. Движењето најпосле…

Posted in А20.1 Слика и посока А11.1 Слика и посока

1834_Josiah Conder – ‘A dictionary of geography, ancient and modern’

Земјописен речник. Македонија ја разграничува како посебна земја. Надвор од Грција, Србија, Бугарија. Внесувањето на Македонија во Грција го нарекува неправилно. Зборува дека во Грција само една третина биле Грци, две третини биле Албанци и Турци, посебно во просторот на Атина и Мореа. Од цела Грција во Атина се зборувал најнеправилен грчки јазик. На запад Македонија се простира до Јонско…

Posted in А11.1 Слика и посока

1397 « 1997_John Meyendorff – ’Byzantium And The Rise Of Russia‘

Не само што според муслимански извори Македонците биле спомнати како поданици на Цариградскиот император за време на Ромеја, туку се и први наведени. „… Дури и во муслиманските извори, се наоѓа идејата дека императорот на Константинопол е владетел на многу нации вклучувајќи Македонци, Грци, Бугари, Власи, Алани, Руси, Иберијци (= Грузијци) и Турци (= Унгарци). …’   Посочил: Вождот

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl - 'Austria - Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier', p269, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl – ‘Austria – Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier’, p269, London

„… Колку што христијанската сила станувала се посредена и засилена, се поголем бил бројот на христијански бегалци кои нашле прибежиште на австриско тло од тиранијата на Мухамеданското владеење. Сите овие бегалци, Ускоци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби, и Власи беа гостољубиво примени од Австрија, и сместени на празните земји од Славонија и Банат, за одбрана на границата. Како што сѐ повеќе…

0826 — 0869 « 1862_James Craigie Robertson - 'History of the Christian Church', VII, P1, p369, 385, 386
Posted in А11.1 Слика и посока

0826—0869 « 1862_James Craigie Robertson – ‘History of the Christian Church’, VII, P1, p369, 385, 386

„… Василиј Македонецот, Василиј, иако неговото педигре подоцна беше однесено со ласкањата од Персиското Арсакидско Царство, за Александар Велики и Константин, во стварност бил од Славјанска раса. …“ „…Константин – подобро познат под името Кирил, кое тој вели го презел при крајот на животот, како послушност на визија – бил свештеник и монах, и е наименуван како филозоф. Тој е…

1985_Roman Jakobson - 'Selected writings, Early Slavic Paths and Crossroads', p34, tVI
Posted in А11.1 Слика и посока

1985_Roman Jakobson – ‘Selected writings, Early Slavic Paths and Crossroads’, p34, tVI

„…словенските Апостоли Константин – Кирил и Методија биле во можност да го употребат нивниот мајчин МАКЕДОНСКИ дијалект за нивната мисионерска работа во Моравија. …“ Целиот пасос: „Кога, пред повеќе од илјада години, првиот словенски писмен јазик влезе во употреба и почна да се шири, лингвистичките разлики во рамките на словенскиот свет биле незначајни споредено, на пример со радикално различните дијалекти…

1832_Thomas Gordon - 'History Of The Greek Revolution', p113
Posted in А11.1 Слика и посока

1832_Thomas Gordon – ‘History Of The Greek Revolution’, p113

Во грчките востанички превирања како еден од капетаните се споменува Хаџи Продан Македонски. Подолу во фуснота се појаснува дека Хаџи Продан бил од руско или македонско потекло. Јасно е дека некој кој има славјански прекар македонСКИ не би можел да биде Грк и не би бил ставен на споредба како некој со можно руско (или македонско потекло) ако не се…

Posted in _Избор А11.1 Слика и посока

1908_Giovanni Amadori – ‘La Questione Rumeliota’

„Како Македонецот го сфаќа поимот ‘Бугарин’… Кога е нешто грубо, нападно или вулгарно, тој тоа го вика ’БУГАРСКА РАБОТА‘… Коренот на зборот „бугар“ НЕМА НИКАКВО НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕЊЕ, и самиот збор не е исто со ’Булгар‘.“   „… Антрополошки, словено-македонската РАСА (народ, етнос н.з.) е словенска со многу сличности со српската и со бугарската. Јазикот, исто како и расата, е словенски….

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in А11.1 Слика и посока

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за геостратегиската и геополитичката положба на Македонија во преодот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век. „Македонскиот Јазол“ е книга од германскиот амбасадор…

2014.06.02_Ian Worthington - 'By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire'
Posted in А11.1 Слика и посока

2014.06.02_Ian Worthington – ‘By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire’

„… Културата, од таму, немала ништо со да се биде ‘варварин’. Она кое Грците го мислеле со изразот било некој кој не зборува грчки. Два пати за време на своето владеење кажано е дека Александар зборувал на македонски, првиот пат на судењето од неговиот генерал Филота во 330 и вториот пат во говорната караница со Клит во 328. Со тоа,…

1917_Harold W. V. Temperley - ’History of Serbia‘, London
Posted in _Избор А11.1 Слика и посока

1917_Harold W. V. Temperley – ’History of Serbia‘, London

„… Изгледа дека таму има Македонска раса (народ н. з.), независен од овие приточни текови – народ силен, издржлив, смел, самостоен, секогаш спремен на странецот да му притекне напомош во првата можност. Затоа Македонија остана непрекинат проблем за сите околни нации, собирно место и земја за крвава расправа помеѓу различни аспиранти за освојување и слава. Додека Турците сѐ уште ја…

1906_H.N. Brailsford - ’Macedonia - Its Races and Their Future‘, p96
Posted in А11.1 Слика и посока

1906_H.N. Brailsford – ’Macedonia – Its Races and Their Future‘, p96

„… Под третиот цар, Самоил, источните покраини беа изгубени, но Империјата остана цврсто сместена на запад, со главен град Охрид, каде ја задржа својата независност до 1018 година. Така, определено беше македонска држава, а Охрид се здоби со традиција на македонските словени сентиментален престиж што тој сè уште го задржува. …“   Посочил: Кукузел

1942.10 « 1975_Marshall Lee Miller - ’Bulgaria during the Second World War‘, p123, (Stanford University Press)
Posted in А11.1 Слика и посока

1942.10 « 1975_Marshall Lee Miller – ’Bulgaria during the Second World War‘, p123, (Stanford University Press)

„… Германски разузнавачки извештај од 1942 запазил: ‘Македонците, кои во текот на југословенското владеење со воодушевување гледаа на сѐ што е бугарско, сега се извонредно разочарани откако се запознаа со целосно поткуплива како и неспособна бугарска управа’ …“ Посочил: Кукузел Извор: sagepub.com

1480 – 1483 « 1896_Aubrey Stewart - ’The book of wanderings of brother Felix Fabry‘, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1480 – 1483 « 1896_Aubrey Stewart – ’The book of wanderings of brother Felix Fabry‘, London

Во летопис од 1480 – 1483 година се споменуваат Македонци и тоа заедно со Турци, Сарацени, луѓе од Албанија, Ахаја, Илирија и Склавонија кои се нашле како робови на галии. „… Овие робови на галии најголем дел се купени робови на капетанот, или инаку тие се луѓе од ниска класа, или затвореници, или луѓе кои избегале или биле одземени од…

2009.04.02_Peter Mackridge - ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford
Posted in А11.1 Слика и посока

2009.04.02_Peter Mackridge – ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford

Повеќе сведоштва за нешто малку послободнa употреба на зборовите Македонци или македонски јазик во Грција сѐ до 30тите години на 20 век. Посочил: Карев