Оддел: А11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СТРАНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1949.05.12_The Anniston Star, p4, Alabama
Posted in А11.1 Слика и посока

1949.05.12_The Anniston Star, p4, Alabama

Една одлична анализа за спорот околу македонското прашање помеѓу Тито и Коминтерната. Комунистичката интернационала – Коминтерна (Коминформ) извесно време застанала на позицијата за обединување на трите македонски делови како посебна држава. Оваа единица би им послужила како марионетска држава за…

1903.10.21_The New York Times - Plans of Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.10.21_The New York Times – Plans of Macedonians

  ПЛАНОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ. Странскиот дописник успеал да стапи во врска со македонски револуционерен водач. Преку него дознава за планот да се одржуваат борбени дејства и во текот на зимата, зависно од временските услови, додека напролет повторно би дигнале востание…

1903.12.03_The New York Times - Macedonia's heroic struggle for freedom
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1903.12.03_The New York Times – Macedonia’s heroic struggle for freedom

ХЕРОЈСКАТА БОРБА ЗА СЛОБОДА НА МАКЕДОНИЈА Една подолга весникарска статија која многу прецизно ја претставила состојбата со македонското ослободително движење. На почетокот укажува за сличностите на македонското ослободително движење за слобода со претходната успешна бугарска борба за ослободување од турското…

1903.08.15_The New York Times - will aid Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.15_The New York Times – will aid Macedonians

Бугарскиот Премиер Петров на обвинувањата за бугарската вмешаност во Илинденското Востание возвраќа: „… Востанието, тој вели, било целосно национално Македонско движење организирано од Македонскиот Внатрешен Комитет …“. Потоа наведува дека не само што на бугарската граница не можат да ја…

1904.02.17_The New York Times - Fear of Balkan war
Posted in А11.1 Слика и посока

1904.02.17_The New York Times – Fear of Balkan war

  Разни дипломатски превирања околу правата на угнетуваните Македонци во рамките на Отоманското Царство.   Посочила: DragonGirl

1905.12.05_Wanganui Herald, Volume XXXIX, Issue 11731, p7
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1905.12.05_Wanganui Herald, Volume XXXIX, Issue 11731, p7

„… БУГАРИЈА И ТУРЦИЈА КОНСТАНТИНОПОЛ, Снежник 4. Бугарија ја обвинува Турција дека е во дослух (им прогледува н.з.) за грчките колежи врз Бугари и МАКЕДОНЦИ. …“   Посочила: DragonGirl

1905.03.22_Evening Post, Volume LXIX, Issue 68, p5
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1905.03.22_Evening Post, Volume LXIX, Issue 68, p5

„… БЕЗРЕДИЈА НА БАЛКАНОТ. ТУРЦИТЕ И ГРЦИТЕ ЗДРУЖЕНИ. Во Софија превладува вознемиреност за тоа што Турците и Грците се здружени против Бугарите и Македонците. …“   Посочила: DragonGirl

1895.08.13_Evening Post, volume L, Issue 38, p2
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1895.08.13_Evening Post, volume L, Issue 38, p2

„Македонците апелирале до г-дин Гледстоун да им помогне во нивната борба против турското угнетување.“   Посочила: DragonGirl

1911.09.23_Evening Post, Issue 73, p10
Posted in А11.1 Слика и посока

1911.09.23_Evening Post, Issue 73, p10

Во статијата се известува за злосторствата на Младотурците. Така во Албанија некој си Торгут Паша извршил варварски злосторства врз Бугари, МАКЕДОНЦИ, Грци и Срби. Претходно се наведува дека во Отоманското Царство не биле признати националностите, туку само вероисповедите и при…

1808.09.07_The Times, London
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1808.09.07_The Times, London

Едно од најстарите весникарски известувања каде што се споменуваат Македонците и тоа како посебен народ. Исечекот известува за воените судири на Балканот. Покрај известувањата за текот на српското востание преводено од Црни Ѓорѓе, споменува судир меѓу Мухтар Паша кој се…

1916.05.04_The Lethbridge Herald, p33, Alberta
Posted in А11.1 Слика и посока

1916.05.04_The Lethbridge Herald, p33, Alberta

Веста известува дека во тоа време бугарската војска значително пораснала со присилно мобилизирање на „Турци, МАКЕДОНЦИ, Грци, Евреи и Романци и Срби“.   Посочила: DragonGirl

1945.08.24_Council Bluffs (Iowa) Nonpareil, p9
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока А16.1 Слика и посока

1945.08.24_Council Bluffs (Iowa) Nonpareil, p9

Македонија бара Автономија Весникот извонредно добро и подробно ја разбрал состојбата со македонското прашање. Зборува за Македонија како земја која не уживала национална сувереност уште од времето на Александар Велики. На едно од најпроблематичните точки во светот, македонските родољуби го…

1905.09.14_The San Francisco Call
Posted in А11.1 Слика и посока

1905.09.14_The San Francisco Call

Бил откриен заговор за убивање на српскиот крал Петар и бугарскиот принц Фердинанд со цел големите сили да бидат принудени да се вмешаат со надеж за објавување на Македонска автомонија. Во истата вест се додава дека обидот за атентат на…

1903.02.24_The San Francisco Call
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.02.24_The San Francisco Call

„… Македонците и Бугарите се покажуваат решени да стават крај на тајната дипломатија и да иссилат отворено признавање на нивните барања. … Тој (Султанот н.з.) ги збриша Грците многу лесно и верува дека може да ги збрише Бугарите и Македонците…

1913.08.19_The Fort Wayne News, p2, Indiana
Posted in А11.1 Слика и посока

1913.08.19_The Fort Wayne News, p2, Indiana

„… МАКЕДОНЦИТЕ ПОКАЖУВААТ РОДОЉУБИЕ ЗА ЗЕМЈАТА … Со оглед на тоа што, крајот на Балканско-Турската војна не донесе слобода за Македонија, туку широка поделба на нашата земја и народ помеѓу Србија и Грција и нашата нација присилена на подреденост на…