Оддел: А11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СТРАНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1934.01.27_Estampa, núm316, Madrid
Posted in А11.1 Слика и посока

1934.01.27_Estampa, núm316, Madrid

„… Југославија е населена со повеќе националности. Покрај Србите во неа живеат Македонци, Хрвати, Словенци, Унгарци, Црногорци, Романци, Арнаути. Секоја националност има свој јазик, свои обичаи и традиции, свои народни носии. …“   Посочил: Види Види

1912.12.14_Caras y Caretas, núm741, Buenos Aires
Posted in А11.1 Слика и посока

1912.12.14_Caras y Caretas, núm741, Buenos Aires

И во далечната Аргентина се правело разлика меѓу Македонци и Бугари. Под сликата стои: „Македонци бунтовници на границата се борат на страна на Бугарите“.   Посочил: Види Види

1921.09.10_El Diluvio, núm217, Barcelona
Posted in А11.1 Слика и посока

1921.09.10_El Diluvio, núm217, Barcelona

Конференција на Лига на нациите во Женева – Меѓународен конгрес за правата на народите. Присуствуваат делегации од различни народи и нации, меѓу кои и Македонци. „… Откако е ислушана македонската делегација, донесена е одлука за барањето на независност на Македонија….

1903.08.16_El Globo, España
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.16_El Globo, España

Во текот на Илинденското востание шпанскиот весник „Ел глобо“ пишува за „… убиствата извршени врз Македонците, Србите, Бугарите и Власите. …“   Посочил: Види Види

1903.09.13_The New York Times - Americans to fight Turkey
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.09.13_The New York Times – Americans to fight Turkey

Американците за борба со Турција Весникот Чикаго Хунта известувал за преплавеност од поднесоци. Многу граѓани на Чикаго се регрутирале за Македонија во борба против Турција. Деловницата на Македонскиот Комитет била преполна од луѓе желни за да се приклучат на американската…

1903.09.04_The New York Times - Defeat of Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.09.04_The New York Times – Defeat of Macedonians

ПОРАЗИ НА МАКЕДОНЦИТЕ Султанот придвижил огромна војска од 80 000 луѓе за загушување на востанието во битолскиот вилает. Така големата броева надмоќност и надмоќната опрема под команда на Назир Паша на крај почнале да носат успеси кај Смилево, Клисура и…

1903.09.01_The New York Times - Macedonian successes
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.09.01_The New York Times – Macedonian successes

Новинарската вест насловена „македонски успеси“ известува за текот на Илинденското Востание на почетокот од гроздобер (септември). Од Константинопол стигнало известување за низа успеси на востаниците. Турците претрпеле порази кај Преслово и Хобеш, западно од Битола. Кај Киркилис комитите броеле 1000…

1903.08.25_The New York Times - Turks lay waste to Macedonian towns
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.25_The New York Times – Turks lay waste to Macedonian towns

Турците ги пустошат македонските градови. Една поширока статија која известува за текот на востанието. Се известува за потврдени и непотврдени гласини за колежи, злосторства, убиства на затвореници. Посебно се истакнати злосторствата во Крушево, битолската и леринската област. Таму бил извршен…

1903.08.23_The New York Times - Fighting at 15 places in Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.08.23_The New York Times – Fighting at 15 places in Macedonia

Новинарската вест известува за разгорување на востанието (Илинденско н.з.) на многу места. Известува за борби на петнаесет места во Македонија. Турците изгубиле 300 луѓе при дејствата во Одринско, додека востаниците изгубиле четиринаесетмина. Биле користени бомби во Сребрење (Sreborene) кое било…

1903.03.21_The New York Times - Severe fight in Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.03.21_The New York Times – Severe fight in Macedonia

Судири со турската војска во текот на 1903 година пред Илинденското Востание. „Жестоки борби во Македонија Софија, Цутар 20, – Весникот известува дека се случиле жестоки битки помеѓу турските војски и дел од востаниците во Голи Ридови (Golay Hills), Македонија….

1903.03.01_The New York Times - Sultan about Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.03.01_The New York Times – Sultan about Macedonians

Македонците спомнувани од Султанот во разговор со странски дипломат. Во написов е даден необичен разговор на Султанот најверојатно со потпишаниот на написот William E. McKenna кому му кажува што да им пренесе на другите дипломати. Под дипломатски притисок Турција била…

1903.02.22_The New York Times - Pope warns Macedonian catholics
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.02.22_The New York Times – Pope warns Macedonian catholics

„Папата ги предупредува Македонските Католици“ Папата на шест месеци пред Илинденското Востание ја откажал поддршката на борбата на Македонците против муслиманската власт. Весникот известува дека со писмо до свештенството во Македонија и Албанија им дал упатство сите католици да се…

1902.03.31_The New York Times - Greeks betray Macedonians
Posted in А11.1 Слика и посока

1902.03.31_The New York Times – Greeks betray Macedonians

„ГРЦИТЕ ГИ ПРЕДАДОА МАКЕДОНЦИТЕ. Заканувачкиот бунт за оваа пролет најверојатно ќе биде спречен – Црногроците ќе ја нападнат Турција?“ Пропагандата на македонскиот комитет изгубила влијание (била дискредитирана) меѓу побогатите класи во Бугарија поради злосторствата и пропратните изнуди. Сепак поранешниот Претседател…

1902.03.27_The New York Times - Fear a Macedonian revolt
Posted in А11.1 Слика и посока

1902.03.27_The New York Times – Fear a Macedonian revolt

„СТРАВ ОД МАКЕДОНСКИ РЕВОЛТ.“ Во Софија дипломатски претставници на Австро-Унгарија и Русија ја пренесле загриженоста на Виена и Петроград во врска со состојбите во Македонија. Австро-Унгарија и Русија блиску соработувале, но работата ја усложнувала Султановата надеж на царската заштита од…

1902.01.04_The New York Times - The Macedonian committee
Posted in А11.1 Слика и посока

1902.01.04_The New York Times – The Macedonian committee

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ. Турција преку својот претставник Отоманскиот комесар во Софија протестирала до бугарската Влада за делувањето на Македонскиот Комитет. Бугарската Влада ја отфрлила одговорноста изјавувајќи дека територијата на која комитетот работел била турска и надвор од бугарската јурисдикција.   „……