Оддел: А12 Светска книжевност

Докази за македонската самобитност од светската книжевност.

1907.08-09 « 1999_В. И. Косик - ’Гордиев узел Балкан‘, Москва
Posted in А12.1 Слика и посока

1907.08-09 « 1999_В. И. Косик – ’Гордиев узел Балкан‘, Москва

„… Во Костур, делегации од селата дојдоа да нѐ видат и изјавија дека не сакаат ниту грчки, ниту бугарски учители и свештеници, туку тие настојуваа да бидат Македонци. На прашањето на нивната националност, тие одговорија дека тие се Македонци. Овие изјави, кои се далеку од изолирани, прикажуваат дека христијанското население во Македонија е заситено од угнетувањето на различните пропаганди и…

1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар - ’Летопис на Касинскиот манастир‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар – ’Летопис на Касинскиот манастир‘

Овој латински извор тврди дека Пелагонија и Вардар биле славјански земји во време (почеток на вториот милениум) кога според бугарската историја би требало да бидат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija Извор: Летопис на Касинскиот манастир

1924_Ernest Granger - 'Nouvelle Géographie Universelle'
Posted in А12.3 Само посока

1924_Ernest Granger – ‘Nouvelle Géographie Universelle’

Францускиот земјописец Ернест Грангер во 1924 година запишал: „… Славјаните во Прилеп, Битола, Струмица, долен Вардар, на прашањето: дали си Србин? Дали си Бугарин? Дали си Грк? Или Албанец? Тие одговарале: Јас сум Македонец. …“ ”The Slavs of Prilep, Bitolja, Strumica, Lower-Vardar have not had to this date the consciousness of belonging to a clearly defined nation. To the question:…

1894_Петар Драганов - 'Македонско Славјански Зборник', С. Петербург
Posted in А12.1 Слика и посока

1894_Петар Драганов – ‘Македонско Славјански Зборник’, С. Петербург

Посочил: Poljakot od Makedonija

1901 « 1909_П. А. Ритих - ’Низ Балканот, Дел II Низ Македонија‘, С. Петербург
Posted in А12.1 Слика и посока

1901 « 1909_П. А. Ритих – ’Низ Балканот, Дел II Низ Македонија‘, С. Петербург

„… Како глава на манастирот многу долго бил отец Језекиил, местен домородец, човек со висок степен на чест и побожност, кој стоел настрана од агитациите, како српски така и бугарски. Тој се сметал себе си за чистокрвен Македонец и не се признавал ни за Бугарин ни за Србин. Целото негово семејство било полно со такви исто како и тој, селани…

1100+_Anonimous - 'Gesta Hungarorum', Hungary
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1100+_Anonimous – ‘Gesta Hungarorum’, Hungary

Делата на Унгарците Унгарски летопис во кој се спомнуваат Македонците. Запис за раната унгарска историја напишана од непознат автор. На македонски: „… Неколку дена Совард и Кадоча, заедно со целата своја војска држејќи го знамето високо ги преминаа водите на Дунав, го зазедоа замокот Баранц, а потоа маршираа кон замокот Сежередиц. Кога народите на Бугарите и Македонците го слушнаа тоа,…

1703.12.19_Michael Conradvs Lvdwig - ’Alcorani prima inter Europas‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1703.12.19_Michael Conradvs Lvdwig – ’Alcorani prima inter Europas‘

Споменат е македонскиот јазик како посебен јазик. Сличен на далматинскиот, различен од грчкиот. Посочил: Пољакот од Македонија

2005_Nicholas V. Riasanovsky - ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford
Posted in А12.1 Слика и посока

2005_Nicholas V. Riasanovsky – ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford

„… Од таму ниту Бугарите, ниту Аварите не го колонизирале Балканскиот полуостров во петтиот и шестиот век; откако ја разгромиле Тракија, Илирија и Грција тие се вратиле назад во своите територии северно од Дунав. Словените биле тие кои ја направиле колонизацијата; патувајќи пешки во големи бројки, цели семејства или други цели племина кои се вметнале во опустошените земји. Како земјоделски…

0825 – 0885_Conversio Bagoariorum - Excerptum de Karentanis (за св. Методиј)
Posted in А12.1 Слика и посока

0825 – 0885_Conversio Bagoariorum – Excerptum de Karentanis (за св. Методиј)

„…Методиј ја измислил славјанската азбука и проповеда на славјански во Коринтија. … Извесно време после него дошол еден Славјанин од пределите на Истра и Далмација на име Методиј кој ја измислил славјанската азбука; тој ја исполнувал божествената служба на славјански и станал причина да се напушти латинскиот јазик. …“

1912 « 1921_T. Alford Smith, B.A. Lond, F.R.G.S. - ’A geography of Europe‘, London
Posted in А12.1 Слика и посока

1912 « 1921_T. Alford Smith, B.A. Lond, F.R.G.S. – ’A geography of Europe‘, London

„… Меѓу расите кои сѐ уште се под турско владеење може да се споменат Албанците и Македонците …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI

„… Современи Разгледи. Том VI. За да може читателот да го разбере словенскиот спор во неговата целина на која се повикува Турција, за момент се навраќаме на етнографското потекло на неколкуте христијански населенија во европска Турција, кои се нарекуваат, според земјописното име на покраините каде што живеат, Србија, Срби стари Црногорци, Босанци, Херцеговци, Бугари, Македонци, иако во исто време сите…

1268~_Roger Bacon - 'Mathematics in the service of theology', 4th
Posted in А12.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1268~_Roger Bacon – ‘Mathematics in the service of theology’, 4th

  Роџер Бејкон ја опишува земјописната местоположба на Македонија во 13. век. При тоа, тој јасно ја издвојува Македонија – земјата на Антигон, Филип и Александар Велики, и Македонците, од татарскиот принципат Мала Бугарија (источен Балкан), каде јазикот е ист со оној на суровите Бугари „Сарацени“ во Голема Бугарија (кај р. Волга). Посочил: Poljakot od Makedonija Извор: Macedonia : a…

1918_G. Ward Price - 'The story of the Salonica Army', p99
Posted in А12.1 Слика и посока

1918_G. Ward Price – ‘The story of the Salonica Army’, p99

„… Со секоја милја или две како што возите ќе забележите пат од двете страни порабен со црна линија од тие земјоделци, бегалци или месни селани – од сите раси на Балканот, Срби, Турци, Бугари (иако од грчко подаништво), МЕШАНАТА РАСА КОИ СЕБЕ СИ СЕ НАРЕКУВААТ “МАКЕДОНЦИ”, Куцовласи и Грци. …“ Многу често разни странски писатели кои низ своите книги…

1622_Giovanii Botero - 'Le Relationi Vniversali'
Posted in А12.1 Слика и посока А18.1 Слика и посока

1622_Giovanii Botero – ‘Le Relationi Vniversali’

„… Албанија, ова е дел од Македонија, носи име од Албанци, азиски народ кој дошол овде, потекнува од куќата на Татарите. …“ (слободен превод) „… Albania Questa e parte della Macedonia, hail nome da gli Albani, popoli Asiatici, che vi vennero, cauciati da casa toro da Tatari. …“ (изворно) Посочил: Makedon Hegemon

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус
Posted in А12.2 Само слика А17.2 ДМК Само слика

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

Грчката навреда за македонскиот крал ќе заврши со убиство на навредувачот. „… Потоа Александар, неспособен повеќе да го задржи својот гнев скокна на нозе и фрли едно од јаболките кои лежеа на масата кон Клитус и го погоди, а потоа почна да го бара својот меч. Но еден од неговите телохранители, Аристофан, го сокри пред тој да може да го…