Оддел: А12.3 Само посока

0863 — 0867_Cyril a Metod na Veľkej Morave
Posted in А12.3 Само посока

0863 — 0867_Cyril a Metod na Veľkej Morave

Според словачкото гледиште изнесено и на Википедија, мислителот Константин (Св. Кирил) го избрал јазикот сега познат како стар црковнославјански јазик, кој претставува култивиран МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК од околината на Солун, за потребите на нивната мисија во Велика Моравија. На тој јазик…