Оддел: А13.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од РАЗНИ СТРАНСКИ ИЗВОРИ.

Posted in А13.1 Слика и посока

1900+_Mary L. Matthews – Протестантска мисија во Битола

Македонски Востаници   Македонски жени   Македонски дрвари   Слики на Mary L. Matthews (1864-1950) која била мисионерка во Американското Протестантско Женско Училиште во Битола. Во Битола пристигнала во 1888 и со кратки прекини останала во текот на 32 години. Сликите се дел од нејзината лична сликозбирка. Посочил: macedonia1912-1918.blogspot.com Извор: MARY MATTHEWS AND THE AMERICAN SCHOOL FOR GIRLS, 1888 TO…

1919.01.04_Августина Бевик - писмо (Словените во Солун себе се нарекуваат Македонци)
Posted in _Избор А13.1 Слика и посока

1919.01.04_Августина Бевик – писмо (Словените во Солун себе се нарекуваат Македонци)

Британка во 1919: „Словените“ во Солун себеси се нарекуваат Македонци / A British woman in 1919: “Slavs” in Thesalonika call themselves Macedonians На 4 коложег, 1919 година, пред повеќе од 100 години, Августина Бевик – британска католичка милосрдна сестра што служела во болницата „Свети Павле“ во Солун, испратила писмо до Јан Малколм, еден од британските претставници на мировната конференција што…