Оддел: А13.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики но без посока на СВЕТСКИОТ извор.

1951_Riki Van Boeschoten (детски бегалски камп), Полска-02
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1951_Riki Van Boeschoten (детски бегалски камп), Полска

Детски иселенички камп на грчки и македонски деца. Посочил: Портал makedonien.mk

1900+_Македонски Револуционери
Posted in А13.2 Само слика

1900+_Македонски Револуционери

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин
Posted in А13.2 Само слика

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин

Една слика од архивите од Прва Светска војна. Со оглед на редовноста, споменувањето на македонската определба на сликаните не може да се толкува само како земјописна определба. На тоа ги поттикнувала македонската народносна (етнографска) различност на ниво на посебен народ.

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско
Posted in А13.2 Само слика

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско

1900+_Македончиња
Posted in А13.2 Само слика

1900+_Македончиња

Од сликозбирките на странските патеписци.

1900+_Солун домородни Македонци
Posted in А13.2 Само слика А20.2 Само слика

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

1904.05_Macedonian 'hard nuts' - veterans of a score of campaigns
Posted in А13.2 Само слика

1904.05_Macedonian ‘hard nuts’ – veterans of a score of campaigns

Македонски „тврдокорни“ ветерани во поход.