Оддел: А15 Странски изјави

Expressions of foreign celebrities in favor of Macedonian ethnogenesis.

1844_Adolphe Napoléon Didron - 'Annales archeologiques'
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1844_Adolphe Napoléon Didron – ‘Annales archeologiques’

По долината на Македонија сѐ е стушено и невесело, сѐ е жалосно. Турците од срцето на човекот го искорнале смеењето кое му припаѓа само нему, на човекот. Од нивните робови, од потомците на Ахил и Александар, тие направиле стада од животни. A. N. Didron: “Le Mont Athos Exract from Annales archeologiques”, volumes 4, 5, 18 и 21. Национална библиотека Париз…

1814  1820_Johann Heinrich Mayr
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1814 1820_Johann Heinrich Mayr

Подоцна поминавме во областа каде Александар Велики направил одмор. Од пред неколку илјади години овде се чува споменот на овој славен Македонец. Јохан Хајнрих Мајр патопис од 1814 година. Johann Heinrich Mayr’s Reise nach Konstantinopel, Aegupten, Jerusalem und auf den Libanon, 1820. Конгресна библиотека Вашингтон, сигнатура ДС 48. М49. цит. според Александар Матковски.

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1807_Непознат француски писател

Клетата раја од Македонија уште ги воспевува подвизите на завојувачот на Персија и Индија. Патопис од непознат автор од 1807 година. “Френски патеписи за Балканите 19 в.” составила и редактирала Бистра Цветкова, Софија. Преземено од “Archives de l’armee de terre”, со сигнатура МР 1618, 17. цит. според Александар Матковски.

1816 « 1831_Esprit Marie Cousinéry
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1816 « 1831_Esprit Marie Cousinéry

Македонија толку славна со спомените на Филип и Александар, толку несреќна за време на римското владеење, понижена под Бугарите и најпосле толку понижена под османлискиот меч, денес претставува само пустош кој зад себе го влече фанатизмот, незнаењето и деспотизмот. Патописот на Кузинери од 1816 година. Voyage dans la Macedoine I, Paris, 1831, Esprit Marie Cousinery, стр. 11. цит. според Александар…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1798- « 1816_Конгресна библиотека Вашингтон (непознат писател)

Македонците во стари времиња биле многу прочуени како научници, а исто така и по својата храброст. Сега пак тие се плашливци и незнајковци. Патопис од непознат автор од пред 1798 година, Конгресна библиотека во Вашингтон, Оддел за ретки книги сигнатура Г 160. Л 317, 1816 год. цит. според Александар Матковски, цит. дело.

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1860.03.03_Цариградски весник

Oваа земja e Maкедониja и ако ja погледнеме природата, наравите, обичаите, карактерот на жителите, нивниот став, нивната физиономиja, исцело ќе ги препознаеме истите оние мажи што во старо време ги сочинувале фалангите на Александар Македонски. Цариградски весник, 3 цутар, 1860

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

Јаков Слишковиќ (1904)

Има уште такви, кои денешните жители на Македониjа не ги сметаат ни за Срби ни за Бугари, туку за посебна народност, вероjатно наследници на старите Македонци 1904 „Албаниjа и Македониjа“, стр. 160, Сараево

1898_Георги Бакалов
Posted in А15 Странски изјави

1898_Георги Бакалов

За нас социјалдемократите не постои прашањето дали е Македонија српска или бугарска – Македонија им припаѓа на Македонците.

1922.11.09_Александар Стамболиски
Posted in А15 Странски изјави

1922.11.09_Александар Стамболиски

Кој мисли за Македонија!? Точно е дека ние Бугарите не зборуваме за Македонија. Но има и други кои зборуваат и мислат за неа – тоа се самите Македонци. Барајте не од нас, туку од Македонците да престанат да зборуваат и мислат за Македонија. Не заборавајте, дека Македонците се вистински словенски Ирци, во кои националната свест е силно развиена и кои…

Иван Калчев
Posted in А17.2 Само слика А15 Странски изјави

Иван Калчев

„… За мене, за членовите на Бугарско-македонското друштво нема никакви дилеми во однос на постоењето на македонскиот идентитет, јазик, култура, етнос и во однос на тоа дека во Република Бугарија има македонско малцинство. …“ „… македонската држава (млада држава, но на еден од најдревните народи во светот) …“ Македоника мкд.мк

2000+_Keith Brown on the ethnic identity of Macedonians 1930-40'
Posted in А15 Странски изјави

2000+_Keith Brown on the ethnic identity of Macedonians 1930-40′

1900_Антон Драндар - 'A Propos d'un Mouvement en Macédoine', Bruxelles
Posted in _Избор А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1900_Антон Драндар – ‘A Propos d’un Mouvement en Macédoine’, Bruxelles

• 1900 – ‘A Propos d’un Mouvement en Macédoine’, Bruxelles • Les habitants de la Macedoine ne desirent etre annexes ni a la Bulgarie, ni a la Serbie, ni a la Grece; ils desirent, et ils desirent imperieusement, vivre d’une existence humaine dans un autonome. Leur mot de ralliement est: „La Macedoine aux Macedoninas“   • 1900 – ‘По повод…

1899_Николај Н. Дурново - 'Болгарская пропаганда в Македонии и македонский вопрос', Москва
Posted in А15 Странски изјави

1899_Николај Н. Дурново – ‘Болгарская пропаганда в Македонии и македонский вопрос’, Москва

1890 « 2020_Руско претставништво во Македонија (Leonhard Gotthilf Masing)
Posted in А15 Странски изјави

1890 « 2020_Руско претставништво во Македонија (Leonhard Gotthilf Masing)

Барем една од големите сили покажува знаци на освестување за страдањата причинети врз македонскиот народ.

1980+_Victor Hanson (US historian)
Posted in А17.2 Само слика А15 Странски изјави

1980+_Victor Hanson (US historian)

„… Древните Македонци не биле Грци …“ Изјава на американскиот историчар Виктор Хенсон.