Оддел: А15 Странски изјави

Expressions of foreign celebrities in favor of Macedonian ethnogenesis.

1991+_Lawrence Eagleburger (US state secretary)
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1991+_Lawrence Eagleburger (US state secretary)

„… Грција тврди дека Македон и Македонците, исто како и Александар од Македонија се нивни. Ова е лажно тврдење и време е некој тоа да го потврди …“ Изјава на некогашниот американски државен секретар Лоренс Иглбургер.

1990+_dr Frank Westenfelder - 'Alexander der Große zwischen Patriotismus und Söldnertum'
Posted in А17.2 Само слика А15 Странски изјави

1990+_dr Frank Westenfelder – ‘Alexander der Große zwischen Patriotismus und Söldnertum’

„… Александар и Македонците дефинитивно не биле Грци …“ Изјава на германскиот историчар Франк Вестенфелдер..

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)
Posted in А20.3 Само посока А15 Странски изјави

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)

Македонија никогаш не била грчка земја. „… Во древните времиња реката Војуша (Вјосе) и планината Олимп ја раздвојувале Грција од северните соседи. Во средниот век и модерните времиња Тесалија секогаш била грчка. Но Македонија била населена со Словени и други раси …“ Изјава на Јоанис Каподистријас (1776-1831) кој бил руски министер за надворешни работи со грчко потекло и прв премиер…

2020.11.27_Стипе Месиќ - Македонската нација е историски факт
Posted in А15 Странски изјави

2020.11.27_Стипе Месиќ – Македонската нација е историски факт

Никаква Коминтерна не го создала ниту бугарскиот ниту македонскиот јазик. Бидејќи и едниот и другиот јазик се јазици што ги говорат посебните народи, бугарскиот народ – бугарски, македонскиот народ – македонски. А сличности има. Има и меѓу српскиот и хрватскиот, па Србите го нарекуваат српски, Хрватите – хрватски, Бошњаците – бошњачки, Црногорците – црногорски. Не гледам ниту една причина сега…

1926.11.01_La Fédération Balcanique - Henri Barbusse
Posted in А15 Странски изјави

1926.11.01_La Fédération Balcanique – Henri Barbusse

„… Македонците кои го имаат нивниот одвоен јазик и неоспорна етничка посебност (оригиналност), немаат право да бидат нарекувани Македонци …“ Анри Барбарис, франциски писател, патописец и учесник во Прва Светска војна.

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците
Posted in А20.3 Само посока А6.3 Само посока А15 Странски изјави

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

“Македонскиот иредентизам” не е правиот проблем, правиот проблем е грчкиот геноцид врз Македонците во Беломорска Македонија и насилното претопување (асимилација). „The “Macedonian irredentism” is not the real problem. The real problem is the Greek genocide over Macedonians in the Aegean Macedonia and the violent assimilation.“

1917.05_National Geographic Magazine - 'On the Monastir Road', Herbert Corney
Posted in А15 Странски изјави

1917.05_National Geographic Magazine – ‘On the Monastir Road’, Herbert Corney

‘Neither Bulgar nor Serb’ said one such old woman, defiantly, when we left the Monastir road at Dobraveni. ‘I am Macedonian only and I am sick of war.’ повеќе..

2003.09.10_David Cameron, British Prime Minister
Posted in А15 Странски изјави

2003.09.10_David Cameron, British Prime Minister

The country, and I am determined to call it Macedonia has a perfect right to exist. The population is overwhelmingly Macedonian, with a distinctive language, culture and history. From now on, I will call our .. EU partner “the former Ottoman possession of Greece The Macedonian job Посочил: @Based_Macedonia

1920.11_Arthur Bullard - 'The Sore Spot of Europe'
Posted in А15 Странски изјави

1920.11_Arthur Bullard – ‘The Sore Spot of Europe’

In the central stretches of the Balkans, Macedonia, the people spoke practically the same Slavic dialect, but did not line up sharply with either of the rival nationalities. • • • A struggle to control Macedonia set in, which was one of the saddest pages in church history. Serb, Greek, Bulgar, prelates, school teachers, bandits, set out to make Macedonians…

1800~_John Adams, second U.S. President
Posted in А17.3 Само посока А20.3 Само посока А15 Странски изјави

1800~_John Adams, second U.S. President

The project of setting at liberty the whole country of ancient Greece, Macedonia, and Illyricum, and erecting independent Republics in those famous seats… Посочил: @Based_Macedonia

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1878_Nassau William Senior – ‘Conversations with M. Thiers, M. Guizot and other..’ v. II, London

The real Greeks would have never driven out the Turks. They were too degraded even to wish for liberty. For many years after we had achieved our own independence they called the time of Turkish rule ‘the good times’. It was the Albanians and Macedonians and foreigners who fought the Turks.

-0200-_Quito Historian
Posted in А17.3 Само посока А20.3 Само посока А15 Странски изјави

-0200-_Quito Historian

Античките Македонци никогаш не биле Грци и не биле дел од грчките племиња. За тоа постојат многу докази и факти. Во устите на Хелените: -„Кога ќе се рече Македонец, треба да се разбере варварин, кој не говори и кој не мисли грчки.“ – In the mouths of Hellenes: -“When you say Macedonian, you have to understand a barbarian who doesn’t…

1900_Петербуршки ведомости, бр.315
Posted in А15 Странски изјави

1900_Петербуршки ведомости, бр.315

Склучувањето на Санстефанскиот договор беше голема грешка од руска страна. Зашто тој Договор правеше од Македонија чисто бугарска земја. Таа е словенска, но не и бугарска.

2020.01.20_Зузана Тополињска
Posted in А15 Странски изјави

2020.01.20_Зузана Тополињска

Мене лично многупати директно некако ми го искомпликува животот односот на Бугарите со фактот дека јас се занимавам со македонистика и го истражувам македонскиот јазик. И од тука ми дојдоа некои асоцијации како изгледале тие бугарски интервенции од самиот почеток, откога почнав да се занимавам со македонистиката. Мислам дека овие случки кажуваат многу, а мојот заклучок е дека пред сè…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1924.03_Balkan Communist Federation

A section of the Macedonian emigrants has been made use of by the Bulgarian counter-revolutionary movement, to repress the revolt of the Bulgarian workers and peasants. The conduct of the duped Macedonians, who, in the guise of Macedonian revolutionaries, became the mercenaries of the Bulgarian bourgeoisie and the executioners of the Bulgarian working people, is a deliberate attack against the…