Оддел: А15 Странски сведоштва

Expressions of foreign celebrities in favor of Macedonian ethnogenesis.

Posted in А15 Странски сведоштва

2008+_Александра Јоаниду – македонскиот јазик постоел од 6 век

Грчкиот јазичар Александра Јоаниду потврдува дека македонскиот јазик со сигурност веќе постоел во 6ти век и во беломорска Македонија сѐ уште се зборува.

Posted in А15 Странски сведоштва

2023.03.16_Димитар Атанасов, член на БАН

„… Левата тоталитарна идеологија стана државна идеологија во Бугарија. Според тој национален комунизам Македонците не постојат, тие се Бугари и државата треба само да им удри два шамара на Македонците, како на мали деца, за да не прават беља. Таа…

2018.05.09_Виктор Фридман - Грците се многу несигурни
Posted in А15 Странски сведоштва

2018.05.09_Виктор Фридман – Грците се многу несигурни

„Македонија општо, посебно Скопје, го претставува последното место на Балканот на кое условите кои го создадоа балканскиот јазичен сојуз сè уште постојат на одредено ниво. Сакав да го проучам тоа и да го документирам неговото постојано присуство денес“ ќе рече…

1992+_Wolf Oschlies
Posted in А15 Странски сведоштва А16.3 Само посока

1992+_Wolf Oschlies

The mid-century German authors did not make any distinction between ancient Macedonia and any other Macedonian country. As far as they were concerned, Macedonia has always existed as an entity. They acknowledged that Macedonia offered Europe the best examples of…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва А16.3 Само посока

1920_H. G. Wells – ‘The Outline of History’, p489, Garden City, New York

„… За оваа Источна или Византиска империја главно се зборува дека била продолжение на Римската Империја. Но многу повеќе таа била преродба на Александровота империја …“. Наведено од 2000_Симе Пандовски – ‘Македонија, праисторија империја и денес’, Битола, с178

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва

1905.05.26_Etore Lodi

На другиот ден после бојот ја видов во Цер страшната слика што никогаш нема да ја заборавам. Труповите на 11 млади јунаци сите со отворени рани по градите и по челото. Се самоубија, за да не паднат живи во рацете…

2008.09.05_Hans-Lothar Steppan - Greece never possessed Macedonia in the past
Posted in А15 Странски сведоштва

2008.09.05_Hans-Lothar Steppan – Greece never possessed Macedonia in the past

„… Грција ја краде македонската историја. Македонија пред Балканските војни (1912-1913) никогаш не била грчка земја …“. Видео изјава во која поранешниот герамански амбасадор во Македонија Ханс-Лотар Штепан зборува дека низ целата историја Грција за прв пат запоседнува делови од…

Петко Рачов Славејков
Posted in А15 Странски сведоштва

Петко Рачов Славејков

• 1871 – ‘Македонија’ – Македонски в’прос • Многу пати имаме слушано од Македонистите, дека тие не се Бугари, туку Македонци, потомци на древните Македонци.   We have many times heard from the Macedonists that they are not Bulgarians but…

1894_Петар Драганов
Posted in А* Избор А15 Странски сведоштва

Петар Даниилович Драганов (1857-1928)

• 1894 • Meѓу Македонците има очајни бугаромани и очајни србомани, но има и таканаречени автономисти и автохтонисти коишто велат дека [Maкeдонците] никако не се дел од големите идеи на Симеон Бугарски и на Душан Српски.   •  •  •…

1941+ « 1994_Cornelis Johannes George Spoelstra jr. (A. den Doolard)
Posted in А15 Странски сведоштва

1941+ « 1994_Cornelis Johannes George Spoelstra jr. (A. den Doolard)

“… Соседните кралства Грција, Србија и Бугарија имено ја сакаа Македонија секој за себе. Бугарите, народ од азиско, а не од словенско потекло, сепак ја спроведуваа најжестоката пропаганда. …” A. ден Долард e псевдоним за холандскиот писател Корнелис Јоханес Георг…

1903_Иван Шишманов
Posted in А15 Странски сведоштва

1903_Иван Шишманов

• 1903_Иван Шишманов –  Mинистер за образование во Бугарија, изјава дадена на францускиот новинар и книжевник Гастон Рутие • По десет години, ако Македонија стане автономна, таму нема да постојат ниту Бугари, ниту Срби, ниту Грци, ќе постојат само Македонци……

Joseph Arthur de Gobineau
Posted in А15 Странски сведоштва

Joseph Arthur de Gobineau

The Macedonians were not Greeks. Neither by race, nor customs, nor by characteristics. Their rulers did not have anything Hellenic. Their history was similar to that of the Illyrian, Thracian and Paeonian populations, with whom they bordered, but not with…

1854_Johann Georg von Hahn - 'Albanesische Studien'
Posted in А* Избор А15 Странски сведоштва

1854_Johann Georg von Hahn – ‘Albanesische Studien’

„… Современите Македонци се древни домородци на Балканот. Тие овде опстојуваат како одвоена славјанска група како плод на изолацијата од другите славјански групи и во подолг историски период сочувале најстари облици од древниот славјански јазик користен од Пелазгите, Венетите, Готите,…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва

1924_Marcel Walter – ‘Massacre in the Petric region’

Под изговор на одмазда за убиството на Тодор Александров … се организира Вартоломејска ноќ во Горна Џумаја и во целата област Петрич. Загинаа 160 македонски револуционери, вклучително и најактивните членови на ВМРО. Убиени се: Димо Хаџи Димов, Кудомир Кантарџиев, Ал….

2021.10.19_ЕФА - ’Декларација за македонското малцинство‘, Брисел
Posted in А15 Странски сведоштва А8.3 Само посока

2021.10.19_ЕФА – ’Декларација за македонското малцинство‘, Брисел

Европската слободна алијанса ЕФА усвои деновиве Декларација во Брисел со која ја повикува Европската унија да ги охрабри Бугарија и Грција да го поддржат самоопределувањето и културниот идентитет на своите граѓани од македонско потекло. Според ЕФА Македонците ги исполнуваат критериумите…